اقدام پژوهی ابتدایی متوسطه اول و متوسطه دوم (دبیرستان دخترانه و پسرانه)

آموزش اقدام پژوهی ابتدایی – جلسه اول مرکز همدان

تعاریف اقدام پژوهی:

اقدام پژوهی نوعی پژوهش نظامدارpractitioner research” ” است که می تواند به شما کمک کند تا در هر جایی که مشغول به کار هستید، وظایف شغلی خود را به نحو بهتری انجام دهید. (اسماعیلی،۱۳۸۷، به نقل ازآهنچیان،۱۳۸۲ص ۲۵)

رضایی(۱۳۸۲) به نقل از بورلی۱۹۹۳، اقدام پژوهی را پژوهش آگاهانه، سنجیده و معطوف به راه حل تعریف می کند که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود.(ص ۶۷)

رضایی( ۱۳۸) به نقل ازکارسون و همکاران ۱۹۸۹ اقدام پژوهی را ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی تعریف می کنند.

بازرگان(۱۳۸۲) اعلام می دارد: اقدام پژوهی فرایند جست و جوی منظم مشارکتی برای “مشخص کردن یک موقعیت” کوشش جهت کاهش یا رفع آن است. (ص۱۴۸)

تحقیق درعمل یک حرکت متعهدانه و هدفدار است. به سخن دیگر یک عمل استراتژیک است. عمل های استراتژیک، یعنی فعالیت های آگاهانه، قصد شده وهدف دار، همراه با تعهدهای اجتماعی.

دانلود اقدام پژوهی معلمان ابتدایی متوسطه اول و متوسطه دوم و دبیرستان

هدف از اقدام پژوهی ابتدایی چیست؟

با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشی را مشخص کرد و در بهبودی آن کوشید.(ص ۸۴)

رضایی (۱۳۸۲) به نقل از ژانت مسترز هدف اقدام پژوهی را “کمک به حل مسائل عملی مورد توجه و علاقه مردم در یک موقعیت دشوار” می داند. (ص ۷۱)

(اسماعیلی،۱۳۸۷) کورت لوین در سال ۱۹۹۴مبلادی اصطلاح پژوهش در عمل را ابداع کرد و فرایند آن را برسه اصل بنیان نمود.

نگاه کنید، فکر کنید، عمل کنید 

اقدام پژوهی

مشاوره اقدام پژوهی
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

مراحل عملی اقدام پژوهی متوسطه اول:

چرخه اقدام پژوهی از چهار حلقه به شرح زیر تشکیل می شود:

 1. برنامه ریزی

 2. اقدام

 3. مشاهده

 4. بازتاب تحلیل و تعدیل اقدام

فهرست گام های اقدام پژوهی(اسماعیلی،۱۳۸۷ به نقل ازبازرگان،۱۳۸۲ ص۱۶۳)

 

 ۱) برنامه ریزی اولین مرحله در برنامه ریزی شناسایی مسئله است، این مرحله شامل چهار گام است. (اسماعیلی،۱۳۸۷)

۱– مرحله مقدماتی

– گام اول، انتخاب زمینه و موضوع پژوهش:

برای انتخاب زمینه پژوهش لازم است به نکات زیر توجه شود.

اول: انتخاب زمینه ای از فعالیت که اقدام پژوهنده مایل به اقدام پژوهی است (علاقه)

دوم: مشخص کردن رابطه این زمینه با وظایف شغلی (ارتباط)

سوم: مشخص کردن محدود موضوع اقدام پژوهی مسئله پژوهش (پژوهش پذیری)

چهارم: اطمینان حاصل کردن از بهبودی که در اثر اقدام پژوهی عاید خواهد شد.

پنجم: منظور داشتن دلایلی که حاکی از انتخاب درست زمینه است.

گام سوم: جمع آوری شواهد

استفاده از ابزارهای علمی و مناسب از ضروریات این مرحله است به طور مثال استفاده از پرسشنامه هایی که روایی آن ها در مراکز علمی اثبات شده باشد؛ در صورت استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته حتما آن ها را به تایید گروه نقاد برسانید.

در قسمت جمع آوری شواهد وجود مسئله از نظر تعداد، عمق و ابعاد و زمان چرایی و چگونگی بررسی می گردد

اقدام پژوهی معلمان 

تذکر: انتخاب موضوع از طرف اقدام پژوه صورت می گیرد و تقاضای انتخاب موضوع از دیگران نشانه عدم آگاهی از فرایند اقدام پژوهی است؛ پژوهشگر بایستی در برخورد با مسئله و تبعات ناشی از آن به ضرورت و اهمیت پرداختن به آن پی ببرد. در ضمن همکاران بهتر است از انتخاب موضوعات تکراری بپرهیزند و قبل از انتخاب موضوع با دید منطقی و علمی به الویت بندی مسائل محیط کار پرداخته و انتخاب اصلح نمایند.

تشکیل گروه نقاد به منظور استفاده از تفکر نقاد و حمایت همکاران و کادر اجرایی از جمله مواردی است که در مراحل ابتدایی کار ضروری می باشد؛ گروه نقاد می تواند شامل همکاران، کادر اجرایی مدرسه، اولیا ء دانش آموزان، کارشناسان و اساتید و صاحب نظران باشند.

شناسایی ابزار ها و استفاده مناسب از آن ها در تمامی مراحل از ضروریات است. 

گام دوم: تدوین طرح پژوهی

انجام این امر از طریق پاسخ دادن به سوال های زیر تسهیل می شود:

در حوزه شغلی خود به چه چیز اهمیت می دهید؟

دلیل شما برای انتخاب این موضوع چیست؟

دلایل شما برای وجود این مسئله و ابعاد و میزان گستردگی از نظر کمی و توصیفی کدامند؟

چه شواهدی برای حل مشکل یا کاهش آن می توانید عرضه کنید و نمایانگر موفقیت شما در عمل چیست؟ ملاک مطلوبیت داده های کیفی، کمی و قضاوت چه می باشد؟

چه اقدامی می توان انجام داد تا بهبودی وضعیت مطلوب حاصل شود؟

چه شواهدی می توان یافت و عرضه کرد تا نشان دهنده تأثیر اقدام باشد؟

تأثیر اقدام را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

چگونه اطمینان حاصل می کنید که قضاوت به عمل آمده پذیرفتنی و منطبق با واقعیات است؟ چه اقدامی برای بهبود وضعیت موجود به عمل می آورید؟

در این قسمت پژوهشگر به طور عملی به تنظیم بیان مسئله و نگارش آن می پردازد.

تذکر: در قسمت بیان مسئله فرد مانند پزشک نیمه متخصص عمل می کند به طوری که از مسئله اطلاعاتی در دست دارد ولی اطلاعاتش کامل نیست و نیاز به شواهدی دارد تا به درستی به تشخیص بپردازد. 

گام چهارم: مطالعه اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش

برای انجام این گام، فهرست فعالیت ها به شرح زیر است:

 • مطالعه متون، اسناد و مدارک مربوط به موضوع

 • مطالعه متون مربوط به روش تحقیق برای آشنایی با فرایند تحقیق

 • شناسایی کتاب ها و نشریات و گزارش های مربوط به موضوع

 • شناسایی افراد صاحب نظر درباره موضوع و مشاوره با آن ها

 • یادداشت برداری

پژوهشگر قبل از انتخاب موضوع حتما مطالعاتی اجمالی راجع به موضوع داشته است و در طول کار مطالعات خویش را تکمیل میکند. (پیشینه)

آموزش اقدام پژوهی ابتدایی _ جلسه دوم

ضمن تقدیر وتشکر از کلیه همکارانی که با دقت نظر به مطالعه موضوعات مجله پرداخته و موجبات دلگرمی ما را فراهم می سازند.

توصیه هایی برای مبتدی ها :

 • ارائه پیشینه بعد از بیان مسئله موجبات پرهیز از انتخاب موضوعات تکراری را فراهم می آورد..
 • مطالعه سایر اقدام پژوهی ها و منابع علمی پس از برخوردبا مسئله دیدگاه تازه ای درموردموضوع ،پیش روی محقق قرار می دهد .
 • انتخاب موضو عات تکراری بدون داشتن ایده های بدیع ونو اتلاف وقت و نیرو و هزینه را در بر دارد(آقایی و آهنچیان،۱۳۹۲).
 • برای بررسی پیشینه می توان از کتب معتبر روش تحقیق (گال،بورگ وگال(۱۹۹۶) و گزارش های اقدام پژوهی مرتبط،آثار مهم موجود در آن زمینه، مجلات، تک نگاشت ها، سایت ها و منابع الکترونکی استفاده کرد.(آقایی و آهنچیان۱۳۹۲).
 • هرچه پیشینه جمع آوری شده بیش تر با موضوع مرتبط باشد اعتبار آن بیشتر است .
 • در پیشینه ذکر حد اقل ۴ مورد نظری و ۴ مورد عملی الزامی است .
 • نتیجه گیری کلی در پایان پیشینه ازمراحل اقدام پژوهی است.

ادبیات موضوع:

پس از یافتن مسئله تحقیق، پژوهشگر باید کار خود را با دو بررسی مهم وکار ساز آغاز کند که عبارتند از : مطالعه اکتشافی و بررسی پیشینه یا مرور ادبیات تحقیق(رزاقی ،هادی۱۳۸۴)

تعریف دقیق از موضوعات اصلی را ادبیات موضوع می گوییم . ( ادبیات موضوع قبل از ارائه پیشینه نگارش می شود.) به طور مثال، اگر موضوع اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی به یک مطلب درسی و یا غیره باشد، لازم است اقدام پژوه با استفاده از فرهنگ لغات و از دید گاه روا شناسان تعریف دقیقی از علاقه ارائه دهد .

آسیب های پیشینه:

آنچه در پیشینه نباید صورت بگیرد آسیب محسوب می شود.

 • ارائه مطلب بدون معرفی منابع (هر چه از منابع بیشتری استفاده شود مطلوب تر است)
 • مطالب غیر ضروری و یا غیر مرتبط در پیشینه ارائه شود.(نظری و عملی)
 • نقد و تجزیه و تحلیل پیشینه بر مبنای نظر شخصی ( به طور مثال اقدام پژوه بیان می کند که من با این نظر موافقم یا مخالف)
 • عدم ارائه نتیجه گیری از پیشینه ها

شواهد ۱:

معلمانی که برای اولین بار اقدام پژوهی می­ کنند فکر می­ کنند که داده ها و شواهد هیچ فرقی با هم ندارند. اما بدانید داده ها همان شواهد نیستند، داده وقتی به شاهد تبدیل می شود که توان اثبات ادعاهای شما را داشته با شد(آقایی و آهنچیان ۱۳۹۲)

آسیب های شواهد ۱:

 1. عدم معرفی ابزار و روش جمع آوری داده ها( باید بیان شود این پرسش نامه را چه کس یا کسانی تنظیم نموده اند، میزان اعتبار آن توسط چه کسانی تایید شده و یا به اصطلاح میزان روایی آن چقدر است، چند گزینه ایست و…؛ جهت آگاهی همکاران، منظور از روش همان جدول و نموداری است که داده­ ها در آن ارائه می شود و منظور از ابزار مصاحبه پرسش نامه، مشاهده، اسناد، آزمون ها و لیست نمرات و…می باشد.)

۲-استفاده نامناسب از ابزار ها (مثلا برای رفتار دانش آموز، مصاحبه با او کار مناسبی نیست.)

۳-ارائه جدول و یا نمو دار بدون این که مستنداتی در پیوست داشته باشد.

۴-عدم ارائه درست ابزار (مثلا مصاحبه یا پرسش نامه روی چه تعداد و چه زمانی و چه مدت انجام پذیرفته است.)

یاد آوری: در تمامی مراحل، اعتبار یابی و مشروعیت بخشی باید صورت گیرد یعنی از نظرات همکاران و گروه نقاد (دوستان، همکاران، مشاوران متخصصان و کارشناسان که در یک امر به خصوص تشکیل می شود و پس از تعیین اولیه موضوع پژوهش، پژوهش­گر باید به تشکیل آن اقدام کرده باشد (آقایی و آهنچیان به نقل از مک نیف و وایتهد۱۳۹۲)استفاده شود.

گام پنجم : تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها اقدام پژوهی متوسطه دوم:

منظور از تجزیه و تحلیل تبیین یا تشریح معانی است که در دل داده ­ها نهفته است. تفسیر موجب می­ شود که فهم جامع و روشنی از معانی و مفاهیم پیدا کنیم. در خلال تفسیر داده­ ها تناقضات و مطالب ضد و نقیض و یا چگونگی روابط متقابل واقعیت ها یا رخداد ها خود را نشان می دهند.(حاتمی ،ایرج۱۳۸۷) 

الگو های تجزیه و تحلیل صداوسیمای 

۱-روش شش پرسش:

در این الگو پژوهشگر می­کوشد داده هایی را که جمع آوری کرده طی این شش پرسش عرضه کند تا بر اساس آن­ ها نتیجه گیری از داده­ ها به عمل آورد.

چرا؟ علت و هدف ها چیستند؟

چگونه؟ اعمال و رویدادها چگونه روی می دهند؟

چه کسی یا چه کسانی درگیر هستند؟

چه چیزی؟ مسائل عمده فعالیت­ ها چه هستند؟

چه موقع ؟ چه موقع این اتفاق­ ها می افتد؟

کجا؟کجا درس می خوانند؟کجا کار می کنند و …

۲- روش ترسیم مفاهیم:

هدف از این الگو یافتن راهی برای پیگیری استراتژی های چندگانه و چند جانبه و جامع است و یافتن ریشه بعضی از مشکلات در جای دیگر.

۳- روش تجزیه و تحلیل مسائل:

این روش نیز مشابه الگوی ترسیم مفاهیم است از این الگو نیز در ریشه یابی و کشف عوامل موثر در یک مشکل استفاده می ­شود. در این الگو تلاش می شود مفاهیم زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

 • شکل اصلی
 • ریشه های اصلی مشکل
 • عوامل مهم مربوط به آن ریشه ها و پیش زمینه ها
 • نتایج و عواقب منفی عمده

در تجزیه وتحلیل در نظر گرفتن فرصت ها وتحدیدها و امکانات با استفاده از شواهد و پیشینه ،اقدام پژوه را برای تعیین اهداف واضح و روشن رهنمون می سازد.

 گام ششم: تعیین اهداف

پس از تجزیه وتحلیل و دریافت شناختی که از مسئله خود پیدا کرده اید، اکنون می توانید اهداف خود را به خوبی مشخص کنید. اهداف به دو دسته کلی و جرئی قابل تقسیم هستند.(حاتمی، ایرج ،۱۳۸۷)

هدف کلی تا حد زیادی در ابتدای برخورد با مسئله مشخص شده و همان موضوع اقدام پژوهی است. اما اهداف جزئی چه به صورت کمی و کیفی در ضمن بیان مسئله و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و مشخص شدن محدودیت ها و امکانات به خوبی مشخص می­ شوند .

اهداف باید به طور واضح و روشن و مرتبط با موضوع اقدام پژوهی باشند.

گام هفتم :چاره گزینی (راه حل های پیشنهادی )

جهت نیل به اهداف راه حل های پیشنهادی ارائه می گردند. (ازطریق گروه نقاد، اولیا و همکاران، دانش آموزان، تجربه خود پژوهشگر، مطالعه پیشینه ویا مطالعات تکمیلی)

لازم به ذکر است که در این قسمت روش جمع آوری راه کارها و ابزارهای جمع آوری آن­ ها باید ارائه شود.

گام هشتم :انتخاب راه حل ها

گاهی از میان راه حل های ارائه شده بعضی­ ها با توجه به امکانات و شرایط و مصالح و نظرات گروه نقاد بهتر و مناسب تر تشخیص داده می شود. دلایل انتخاب باید بیان شود؛ مثلا درصد انتخاب بالاتر یا این که در چند منبع ذکر شده باشد و یا امکانات پژوهشگر اجازه می دهد(هاشم زاده ،معصوم،۱۳۹۲)

گام نهم: اعتبار سنجی راه حل ها

دعوت از سایر همکاران و گروه نقاد برای اظهار نظر درباره راه حل­ های انتخاب شده و یا نظرسنجی و استفاده از ابزار های مناسب علمی

گام دهم : اجرا

اجرای راه حل­ های مناسب و انتخاب شده و معتبر و توضیح جزئیات تحت نظارت گروه نقاد همراه با ارزیابی نتایج هر مرحله همراه با تغییر وتعدیل­ های مناسب از ارکان اساسی اقدام پژوهی می باشد.

 

منابع:

۱-آقایی و آهنچیان(محمدرضا)، از طراحی تا ارزیابی، تهران: رشد، ۱۳۹۲

۲-بازرگان،عباس،روش های اقدام پژوهی تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول درعلوم رفتاری، تهران:

دیدار، پژوهشکده تعلیم و تربیت،۱۳۸۷

۳-حاتمی، ایرج، روش تحقیق با رویکرد اقدام پژوهی، جزوه آموزشی،۱۳۸۷

۴-رزاقی، هادی، چیستی و چگونگی پیشینه تحقیق، سامانه نشریات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۴

۵-قاسمی پویا، اقبال، (راهنمای عملی پژوهش در عمل، تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۹

۶-مکنیف و همکاران (۱۹۹۶)اقدام پژوهی، طراحی، اجرا، ارزشیابی، ترجمه محمدرضا آهنچیان چاپ ششم، تهران:رشد، ۱۳۹۰

۷-هاشم زاده، معصوم، جلسه توجیهی داوران ناحیه یک قم ، اردیبهشت ۱۳۹۱

سایت ها:

-www.jobportal.ir1

Pajohesh.nashriyat.ir-2

www.stml.blogfa.com-3

www.hawzah.net-4

 

آموزش اقدام پژوهی – جلسه چهارم

    ضمن تقدیر و تشکر از همکاران پژوهشگری که مراحل عملی اقدام پژوهی خود را به پایان رسانده اند، تقاضا می کنیم قبل از نگارش ابتدا به مطالب زیر توجه نمایند و سپس با توجه به الگو، گزارش خود را تنظیم و ارائه  فرمایند.

    با توجه به نظر مک نیف و وایتهد(۲۰۰۹) در مورد چگونگی نوشتن گزارش اقدام پژوهی، ارزیابی محتوا و سازماندهی آن، فهرستی از سوالات را به شرح زیر ارائه داده اند که با پاسخ گویی به آن ها می توانید گزارش مطلوبی نوشته باشید:

۱-مقدمه ی خوب  ۲-داستان پژوهش  ۳-نگرانی من چه بود ؟ ۴-چرا نگران بودم؟ ۵-چگونه می توانم نشان دهم که در ابتدا چه وضعیتی وجود داشت ؟  ۵-چه کاری می توانستم انجام دهم؟ چه کاری انجام دادم؟ ۶ -چگونه شواهد دال بر پیشرفت های مداوم را جمع آوری کردم؟۷ – به چه چیزی پی بردم ؟ ۸-چگونه توانستم نشان دهم که تمام نتایج من منطقی و صحیح است ۹- چگونه توانستم اهمیت اقدام پژوهی خویش را بیان نمایم ؟۱۰- چگونه اندیشه ها وفعالیت هایم را با توجه به ارزیابی خویش، اصلاح نمودم؟

سر انجام  فهرستی را به عنوان یک سیاهه بازبینی برای نوشتن گزارش اقدام پژوهی و ارزیابی محتوا و سازماندهی گزارش تهیه نمایید که شامل موارد زیر باشد. (مک نیف و وایتهد،۲۴:۲۰۰۹):

-آیا گزارش خود را به گونه ای سازماندهی کرده اید که خواننده بتواند به راحتی به موضوعات و مباحث اصلی دسترسی پیدا کند؟

-آیا چکیده ای از گزارش تان را در آغاز آورده اید؟

-آیا گزارش خود را به بخش هایی مجزا با عنوان های اصلی و فرعی تقسیم کرده اید؟

-آیا بخش های خلاصه یا نتیجه گیری وجود دارد؟

-آیا دلایل خویش را از انجام پژوهش بیان کرده اید؟

-آیا اهداف خود را بیان نموده اید؟

-آیا سوال پژوهش مبتنی بر مدرک و شاهد است؟

-ایا موضوع مورد پژوهش خود را به طور مستمر و مداوم مورد توجه قرار داده اید؟

-آیا نشان داده اید که چگونه راه حل ها و یافته هایتان را از طریق تحلیل و تفسیر داده ها و شواهد شکل داده اید؟

-آیا زمینه ی پژوهش به خوبی توصیف شده است؟

-آیا موارد زیر را در گزارش خود نشان داده اید؟

 • اهمیت زمینه ی پژوهش در جایگاه و وضعیت شما ؟
 • ارتباط آن با ارزش های شما؟
 • ارتباط آن با سایر کارها و پژوهش ها؟

-چگونه پژوهش شما از خط مش و سیاست آینده خبر می دهد و آن را به اطلاع می رساند؟

– آیا نشان داده اید که چگونه برنامه ریزی اقدام پیوسته (اقدامات مناسب و به جا، یکی پس از دیگری ) را انجام داده اید؟

-آیا توضیح داده اید که چرا روش اقدام پژوهی را برای انجام پژوهش خود انتخاب نموده اید ؟

-آیا ابتکار خود را توصیف کرده اید؟

-چه اقداماتی را برای بهبود وضعیت انجام داده اید؟

– آیا توضیح داده اید که چرا این کار را انجام داده اید؟

-آیا روش های جمع آوری داده ها و پایش کنترل پژوهش خویش را توصیف کرده اید؟

-آیا توضیح داده اید که چرا آن راه حل های خاص را انتخاب کرده اید؟

-چه کسانی را در پژوهش خویش مشارکت داده اید؟

-آیا فرایند صریح و آشکار بررسی و مطالعه را ایجاد نموده اید؟

-آیا توضیح داده اید که چگونه اطلاعات و داده ها را گرد آوری و تحلیل کرده اید؟

– آیا اهمیت اطلاعات و شواهدتان راشرح داده اید ؟

-آیا نشان داده اید که چگونه اطلاعات را با آزمودن آن ها تبدیل به مدارک و شواهد موثق کرده اید؟

-آیا فرایند اعتبار بخشی پژوهش را توصیف کرده اید؟

-آیا گفته اید که چگونه ارزیابی انتقادی خود را در چرخه های اقدام پژوهی انجام داده اید؟

-آیا نتایج اعتبار بخشی نهایی را ارائه کرده اید؟

-آیا نتایج اعتبار بخشی شما منطقی و مرتبط با پژوهش شما بود؟

-آیا فواید پژوهشگران را درعملکرد حرفه ای و شخصی توضیح داده اید؟

-آیا ارزیابی های مرحله ای باعث شناخت بهتر شما از کارتان شد؟

-پژوهش تان چگونه باعث پیشرفت نظریه آموزشی – تربیتی شده است؟

-آیا در ارائه منابع و مراجع خویش توجه و دقت کافی را لحاظ کرده اید؟

-آیا حداقل سه بار کار خویش را مورد بازبینی قرار داده اید؟

-آیا یک روز را به جشن گرفتن به خاطر پایان طرح پژوهشی تان اختصاص داده اید؟(مک نیف و وایتهد،۲۴:۲۰۰۹).

موارد فوق نمونه هایی از پرسش های مربوط به چارچوب گزارش اقدام پژوهی اند که مطالعه دقیق آن ها می تواند راهنما و راه گشای گزارش نویسی برای اقدام پژوهان باشد.

الگوی گزارش

 1. عنوان پژوهش (موضوع) صفحه عنوان

صفحه عنوان منطبق با بخشنامه ارسالی واحد پژوهش  نوشته شود.

 1. تشکر و قدردانی و تقدیم (از پژوهشگران عزیز تقاضا می شود از اسراف و درج مطالب غیر ضروری پرهیز نمایند.)
 2. چکیده :

برای نگارش این قسمت ضروری  است به بخش آموزش مقاله نویسی در همین مجله مراجعه نمایند.

۴.فهرست

۵.مقدمه

در این قسمت باید به  هدف کلی همراه با موضوع و ضرورت پرداختن به آن اشاره شده و به طور منطقی از کل به جز تنظیم گردد.

۶.بیان مسئله

۷-پیشینه(نظری و عملی همراه با ادبیات موضوع)

۸.گردآوری داده ها برای شناخت بهتر (شواهد۱) 

۹.تجزیه و تحلیل و تفسیر شواهد ۱

۱۰.اهداف (کلی و جزئی)

۱۱.ارائه راه حل های پیشنهادی)

۱۲.انتخاب بهترین راه حل (دلایل انتخاب و یا به عبارتی اعتبار یابی)

۱۳.اجرای راه حل ها

۱۴.جمع آوری داده ها پس از اجرای راه حل ها(شواهد ۲)

۱۵.ارزشیابی تاثیر اقدام جدید

۱۶.نتیجه گیری

۱۷-فهرست منابع

منابع استفاده شده در درپایان، به این صورت نوشته می شوند:

 نام خانوادگی، نام. سال. نام اثر. محل نشر: ناشر .

تبریزی، مصطفی.(۱۳۷۶). اختلالات دیکته نویسی. تهران: فراروان.

 

منابع استفاده شده درمتن، به این صورت نوشته می شوند:

نام خانوادگی ، سال انتشار، صفحه   (سیف  ،۱۳۷۴ ،۴۰  )

 

۱۸-پیوست

پیوست ها باید مستند با تاریخ و منطبق با صفحات اقدام پژوهی باشد .

گزارش شما از مقدمه تا پایان منابع نباید بیش از۳۰ صفحه باشد.(حداقل تعداد صفحات نیز ۱۲ صفحه می باشد)

تذکر :در تمامی مراحل از شروع اقدام تا پایان نگارش با رابط پژوهشی خود در ارتباط باشید تا حقی از شما ضایع نگردد.

منبع:

آهنچیان،محمد رضاو محمد آقایی،مهدی(۱۳۹۲). اقدام پژوهی(از طراحی تاارزیابی)(راهنمای گام به گام معلمان).تهران:رشد

باتشکر، معاونت پژوهش و برنامه ریزی ناحیه یک آموزش پرورش استان همدان

 

توصیه: جهت دستیابی به نتیجه مطلوب لازم است در پایان هر مرحله پژوهشگر به تجزیه و تحلیل دستاورد های همان مرحله بپردازد.

 

منابع و مآخذ:

اسماعیلی،محمد علی،جزوه ویژه اقدام پژوهی۱۳۸۷،

www.olum123.blogfa.com

saiemehraban.blogfa.com

tarbiatbartar.parsiblog.com

arzqom.blogf

پرسش مهر98

اقدام پژوهی های برتر دبیرستان دخترانه

اقدام پژوهی کشوری شهر مشهد در دوره هیجدهم۹۴-۹۳

اقدام پژوهی جناب آقای حسن فصیحی

کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان

منتخب کشوری معلم پژوهنده دوره هیجدهم

موضوع: افزایش میزان مشارکت معلمان استان خراسان رضوی در برنامه معلم پژوهنده

اقدام پژوهی خانم بهشتی

عنوان اقدام پژوهی: چگونه توانستم مهارت کار با چرخهای صنعتی را در دانش آموزان پایه سوم هنرستان میثاق افزایش دهم؟

پژوهشگر: خانم فاطمه بهشتی

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۴ در پایه سوم هنرستان حرفه‌ای میثاق در استان قم، ناحیه ۱ با فراوانی ۵ دفتر انجام شد. مسئلۀ مورد نظر، ناتوانی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در کار کردن با چرخ‌های صنعتی و هدف از انجام این تحقیق بالا بردن مهارت دانش‌آموزان در کار کردن با چرخ‌های صنعتی، درنتیجه رسیدن به استقلال شغلی و اقتصادی که یکی از اهداف آموزش‌های متوسطه حرفه‌ای است. بر این اساس پژوهشگر با استفاده از روش‌های مشاهده، آزمون، مصاحبه اقدام به شناخت عوامل مسئله نمود و برای حل آن و پیدا نمودن راه‌حل‌های مناسب از روش‌های مطالعه (کتاب‌ها، مجلات چاپی و اینترنتی، اقدام‌پژوهی‌ها)، پرسشنامه استفاده نمود. سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه‌حل‌های پیشنهادی مبادرت ورزید.

آنگاه پس از اعتبار بخشی توسط همکاران و کارشناس متوسطه حرفه‌ای به اجرای راه‌حل‌های انتخابی اقدام نموده که عبارت بودند از تجهیز کردن کارگاه، کم کردن سرعت چرخ و نصب محافظ برای آنها، حساسیت‌زدایی از طریق مواجهه برای کاهش ترس، استفاده از روش سرمشق‌گیری، تقویت گروهی و انجام کار در کارگاه به صورت تولیدی بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک، استفاده از اتاق هوشمند، استفاده از پایه‌های چرخ‌های صنعتی، پس از اجرای راه‌حل‌های فوق پژوهشگر توانست مهارت دانش‌آموزان در کار کردن با چرخ‌های صنعتی را از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش دهد.

در پایان این نتیجه به دست آمد که ما نمی‌توانیم کمبود امکانات و کم‌توان ذهنی بودن دانش‌آموزان را بهانه قرار دهیم. بلکه با صبر و تلاش و ایجاد انگیزه و رغبت در دانش‌آموزان و توجه به تفاوت‌های فردی، می‌توانیم دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی را در رسیدن به استقلال شغلی یاری رسانیم.

اقدام پژوهی خانم بهروزی

عنوان اقدام پژوهی: چگونه توانستم تربیت دینی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی را تقویت نمایم؟

پژوهشگر: خانم فاطمه بهروزی راد

چکیده مقاله:

خانه ای که در آن فرزند تربیت نمی شود ، آن خانه خراب است.    پیامبراکرم (ص)

اعمال و رفتار مذهبی برای کودک سنگین نیست و اگر کاری انجام دهد فکر می کند وظیفه ای را انجام داده است .او دوست دارد برایش داستان­هایی درباره خدا، بهشت و داستان­هایی از بزرگواری­های اولیای مذهب بگویند.شوق و علاقه­ای که کودک از دیدن عبادت کردن پدر و مادر می یابد بسیار مهم است مانند تعریف امام حسن مجتبی (ع) از عبادت مادرش.

اقدام پژوهی حاضر در سال ۹۴-۹۳ در پایه اول ابتدایی با فراوانی ۳۲ دانش آموز دختر در مدرسه خوش رفتاردر ناحیه۱ آموزش و پرورش استان قم به انجام رسیده است .هدف اصلی آن پیدا کردن علل عدم انگیزه های مذهبی دانش آموزان کلاس اول و ارائه روش های مناسب برای ترغیب وفعال نمودن آنها و رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد . اقدام پژوه جهت دست یافتن به هدف فوق پس از تحقیق و بررسی و اعتبار بخشی به اجرای چندین راه حل و راه کار عملی اقدام نمود. قابل ذکر است که برای اندازه گیری این مهارت می توان از طریق مشاهده رفتار و به کمک چک لیست و استعانت از خانواده ها اطلاعات به دست آورد و دست به راه حل های مناسب زد.روش ها به شرح ذیل آمده است :

الف- مشاهده ی رفتار دانش آموزان و شناخت خلق و خوی آنها جهت برنامه ریزی بعدی.

ب- ارتباط بین معلم و اولیا از طریق تشکیل جلسات آموزش خانواده و استفاده از نظر سنجی جهت جلب همکاری آنها.

ج- استفاده از روشهای جذاب مانند :نمایش، تحقیق، سی دی های مناسب آموزشی جهت تفهیم مطالب دینی و تربیتی .

د- استفاده از اماکن مناسب مانند نمازخانه ، مسجد محل،حرم و زیارتگاه جهت آشنایی با این فضا و آداب ورسوم آن .

ه- استفاده از ابزارهای ساده و امکانات متنوع مانند:پرده دیتا، تسبیح، رحل های قرآن و پذیرایی­های مناسب و جوایز.

و- دعوت از متخصص و مشاور مذهبی جهت همراهی و پاسخ دهی به برخی سوالات اولیا و بالا بردن اطلاعات خانواده ها

ز- تشکیل کمیته منتقد از بین همکاران اجرایی و اداری و تعامل و همفکری با آن ها .اقدام پژوه با علم بر این مطلب که به فرمایش امام صادق(ع) که ۷ سال دوم کودکان نیاز به تربیت و ادب آموزی دارند و چون دین اسلام هم دین میانه هست . توانست با انجام فعالیت های فوق به مشکل عدم رغبت دانش آموزان به برنامه های دینی پی ببرد و با پیگیری و اجرای راه کارهای عملی در رفع موانع رشد این مهارت و فراهم کردن زمینه های توسعه و تقویت این مهارت در عمق و روح دانش آموزان و ایجاد فرهنگ دینی در بین خانواده ها اقدام نماید.اقدام پژوه توانست فراوانی دانش آموزانی که در اوایل سال تحصیلی بر اساس فرم نظر سنجی والدین شماره یک در مورد شنیدن داستان­های پیشوایان دینی در درجه همیشه ،بیشتر اوقات ، گاهی اوقات، هیچ وقت، به ترتیب ۲/۳۱،۵/۳۷،۲۵و ۲۵/۶ درصد بوده است پس از اجرای راهکارها به ۱۲/۷۸،۸۷/۲۱ ، ۰ و۰ درصد افزایش داده و میزان آشنایی با اعمال مذهبی از ۸۷/۲۱٪به ۸۷/۴۶٪ در مقیاس همیشه افزایش داده است و در مجموع علاقه به دین و آداب و تربیت دینی رشد به خصوصی داشته است

12 Nov 2019