مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)

کد مقاله : A2144

عنوان انگلیسی مقاله :

Strategic bidding for Cloud resources under Dynamic Pricing schemes

عنوان فارسی مقاله :

مطرح سازی پیشنهادات استراتژیک در مناقصه برای منابع مربوط به رایانش ابری با استناد به طرحهای قیمت گذاری پویا

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2145

عنوان انگلیسی مقاله :

Banking on Decoupling: Budget-driven Sustainability for HPC Application on EC2 Spot Instances

عنوان فارسی مقاله :

ثبات حاصل از بودجه برای برنامه های کابردی HPC در بازارهای لحظه ای EC2

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2146

عنوان انگلیسی مقاله :

Continuous Double Auction Mechanism and Bidding Strategies in Cloud Computing Markets

عنوان فارسی مقاله :

مکانیسم مزایده دوگانه متوالی و استراتژی های مناقصه ای در بازارهای مبتنی بر رایانش ابری

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳

قیمت : ۲۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 200,000 – خرید

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته کامپیوتر

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2152

عنوان انگلیسی مقاله :

IMPROVE ENERGY EFFICIENCY ROUTING IN WSN BY USING AUTOMATA

عنوان فارسی مقاله :

بهبود مسیر گزینی مبتنی بر اتوماتا در در شبکه های حسگر بی سیم

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰

قیمت : ۱۲ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 120,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2153

عنوان انگلیسی مقاله :

Improving Learning Automata-based Routing in Wireless Sensor Networks

عنوان فارسی مقاله :

بهبود راندمان انرژی در فرآیند مسیر گزینی WSN با استفاده از اتوماتا

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

10 Apr 2019