دانلود مقاله با ترجمه فارسی رشته اقتصاد- زمین شناسی- آب

مقالات ترجمه شده آماده- رشته اقتصاد- زمین شناسی- آب

کد مقاله : A2119

عنوان انگلیسی مقاله

A gravity model of virtual water trade

عنوان فارسی مقاله

مدل جاذبه در ارتباط با تجارت آب مجازی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۸ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 180,000 – خرید

دانلود مقاله با ترجمه فارسی رشته اقتصاد- زمین شناسی- آب

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2154

عنوان انگلیسی مقاله :

Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s

عنوان فارسی مقاله :

سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه ۲۰۰۰

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت :۲۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 200,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2158

عنوان انگلیسی مقاله :

How bank competition influences liquidity creation

عنوان فارسی مقاله :

تاثیر رقابت میان بانک ها بر ایجاد نقدینگی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت :۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید
10 Apr 2019