اقدام پژوهی آموزگار استثنائی

fdre

شماره 232 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات اختلالات يادگيري دیسلکسی را حل كنم

شماره 232 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات اختلالات يادگيري دیسلکسی را حل كنم

ترغیب همکارانم از روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از […]

دیدگاه‌ها برای شماره 232 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات اختلالات يادگيري دیسلکسی را حل كنم بسته هستند ادامه متن
شماره 221 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم

شماره 221 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم

عدم کنترل ادرار را در دانش آموز معرفی : مناسب برای مدارس استثنایی  –  بصورت ورد و قابل ویرایش – […]

دیدگاه‌ها برای شماره 221 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم بسته هستند
28 Mar 2019