سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس به همراه منابع آزمون

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

  همانطور که مستحضر هستید دوره ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس به مدت 24 ساعت به صورت الکترونیکی در تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه برگزار میگردد تیم آموزشی سایت دبیران آنلاین همچون سایر آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس در برای شما عزیزان آماده نموده است که با دانلود سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس که با فرمت پی دی اف می باشد سوالات قابل جستجو هستن با مراجعه به سایت دبیران آنلاین این سوالات را دریافت کنید

دانلود محصول
دریافت فایل
سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران

لینک دوره و ثبت نام

http://ltms.medu.ir

 چند نمونه از سوالات آزمون ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

ساماندهي محتوا و آموزش حوزه كار وفن آوري در پايه هاي اول تا سوم دوره ابتدايي چگونه خواهد بود؟

 

در قالب پروژه و بر اساس نيازها

 

در قالب پروژه و براساس استعدادها و علايق

 

مهارت هاي مربوط به كار به صورت تلفيقي با ساير حوزه هاي يادگيري ارائه مي شود

 

در پايه هاي اول تا سوم ابتدايي كار و فن آوري چندان فعال نيست

 

۲ علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامي پايه ها؛ چند ساعت به فعاليت هاي خارج از كلاس اختصاص مي يابد؟

 

90  ساعت

 

50 ساعت

 

70 ساعت

 

80 ساعت

 

۳ كدام گزينه جزو اصول حاكم برانتخاب راهبردهاي ياددهي يادگيري نمي باشد –؟

 

امكان درك و تفسير پديده ها و وقايع را فراهم مي سازد

 

انگيزه  دانش آموزان را از طريق كاوشگري تقويت مي كند

 

فرصت لازم را براي پيوند نظر و عمل فراهم مي كند

 

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعكس مي كند

 

۴ سند تحول بنيادين آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

 

شوراي عالي آموزش وپرورش –آذرماه 1390

 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي  –آذرماه 1390

 

شوراي عالي آموزش وپرورش –آذرماه 1391

 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي  –آذرماه 1391

 

۵ در الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي چهار عرصه ارتباط دانش آموز كدام است؟

 

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

 

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

 

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

 

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

 

۶ كدام گزينه جزو مباني هستي شناختي برنامه درسي ملي است؟

 

آفرينش انسان؛ هدفمند و در هماهنگي كامل  با غايت هستي است

 

جهان طبيعت در حال شدن و دگرگوني و حركت مداوم است

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

انسان داراي نيازهاي گسترده و متنوعي است

 

۷ آموزش مهارت هاي پدافند غيرعامل و آمادگي دفاعي مربوط به قلمرو كدام حوزه تربيت و يادگيري مي باشد؟

 

مهارت هاي زندگي

 

كار و فن آوري

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران

مطالعات اجتماعي

 

آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

 

۸ «اهتمام وسعي وكوشش در جهت سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران حل معظلات ومشكلات مسلمانان» مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟

 

ارزش هاي مربوط به جامعه وكشور

 

ارزش هاي مربوط به جامعه جهاني

 

ارزش هاي مربوط به خلقت

 

ارزش هاي مربوط به امت اسلامي

 

۹ عبارت زیر نشانگر كدام اصل از اصول ناظر برنامه هاي درسي و تربيتي مي باشد؟:

«برنامه هاي درسي و تربيتي بايد به نيازهاي گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلي - منطقه اي؛ ملي و جهاني در كليه ساحت هاي تعليم و تربيت تاكيد كند»

تقويت هويت ملي

 

جامعيت

 

يادگيري مادام العمر

 

تعادل

 

۱۰ رعايت تقواي الهي در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي مربوط به كدام گزينه است؟

 

ايمان

 

اخلاق

 

علم

 

تعقل

 

۱۱ رويكرد آموزش زبان هاي خارجي چگونه رويكردي است؟

 

رويكرد ارتباطي فعال

 

رويكرد اجتماعي فعال            

 

رويكرد ارتباطي خود باورانه

 

رويكرد ارتباطي فعال و خود باورانه

 

۱۲ كدام گزينه مربوط به مباني معرفت شناختي برنامه درسي ملي نمي باشد؟

 

علم به مثابه كشف فعل خدا؛ ديني است

 

تحصيل معرفت محدويت زماني ندارد

 

همه انسان ها از حقوق ذاتي برابر برخوردارند

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

۱۳ از نظر مباني انسان شناختي برنامه درسي ملي، موانع اصلي حركت متعالي انسان كدام یک از موارد هستند؟

 

نفس اماره ـ دنيا طلبي ـ جاه طلبي

 

جاه طلبي ـ شيطان ـ دنيا طلبي

 

نفس اماره ـ دنيا طلبي ـ شيطان

 

شيطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبي

 

۱۴ كدام گزينه حاصل تلاش انسان براي درك واقعيت هاي هستي و كشف فعل خداوند است؟

 

رياضيات

 

علوم تجربي

 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

 

حكمت و معارف اسلامي

 

۱۵ يادگيري حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

 

يادگيرنده –ياددهنده

 

معلم –دانش آموز

 

يادگيرنده –محيط هاي متنوع يادگيري

 

ياد دهنده –محيط هاي متنوع يادگيري

 

۱۶- در ميان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ كدام عنصر جنبه محوري دارد؟

 

تعقل

 

ايمان

 

علم

 

عمل

 

۱۷ چرا متربي در جريان تربيت؛ نيازمند مديريتي فعال است؟

 

زيرا انسان طبيعتي غير فعال دارد

 

زيرا انسان طبيعتي فعال دارد

 

زيرا متربي در مقام يك انسان مي باشد

 

انسان ذاتا نياز به مديريت دارد

 

۱۸ كدام گزينه جزو مباني روان شناختي مدیران در برنامه درسي ملي مي باشد؟

 

مربي جايگاه محوري در تحقق اهداف تربيتي دارد

 

متربيان در جريان رشد؛ نيازمند راهنمايي و مشاوره اند

 

تهذيب نفس و تقوا موجب افزايش ظرفيت روحي انسان مي شود

 

برخورداري از حيا و عفت و آراستگي ظاهري و پوشيدن لباس مناسب

 

۱۹ آموزش كدام مهارت شايستگي هاي لازم براي خود مديريتي دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگي را فراهم مي كند؟

 

آداب اجتماعي

 

آداب و مهارت هاي زندگي

 

كارو فن آوري

 

اخلاق و تربيت اسلامي

 

۲۰ در رويكرد

 

 گرايي توحيدي، دانش آموز:

 

امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است

 

فطرت الهي در وجود او نهفته است

 

از اراده و انگيزه برخوردار است

 

همه موارد

 

 

 

گروه اول

 

 

 

1-ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوری در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟

 

 

 

در قالب پروژه و بر اساس نیازها

 

در قالب پروژه و براساس استعدادها و علایق

 

مهارت های مربوط به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه های یادگیری ارائه می شود

 

در پایه های اول تا سوم ابتدایی کار و فن آوری چندان فعال نیست

 

۲ علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد؟

 

90  ساعت

 

 ساعت 50

 

70 ساعت

 

80 ساعت

 

۳ کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد –؟

 

امکان درک و تفسیر پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد

 

انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگری تقویت می کند

 

فرصت لازم را برای پیوند نظر و عمل فراهم می کند

 

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کند

 

۴ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

 

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1390

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1390

 

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1391

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1391

 

۵ در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟

 

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

 

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

 

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

 

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

 

۶ کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

 

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

 

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی است

 

۷ آموزش مهارت های پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

مهارت های زندگی

 

کار و فن آوری

 

مطالعات اجتماعی

 

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

 

۸ «اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

 

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

 

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

۹ عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:

«برنامه های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی - منطقه ای؛ ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت تاکید کند»

تقویت هویت ملی

 

جامعیت

 

یادگیری مادام العمر

 

تعادل

 

۱۰ رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟

 

ایمان

 

اخلاق

 

علم

 

تعقل

 

۱۱ رویکرد آموزش زبان های خارجی چگونه رویکردی سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران است؟

 

رویکرد ارتباطی فعال

 

رویکرد اجتماعی فعال            

 

رویکرد ارتباطی خود باورانه

 

رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه

 

۱۲ کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

 

علم به مثابه کشف فعل خدا؛ دینی است

 

تحصیل معرفت محدویت زمانی ندارد

 

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

۱۳ از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟

 

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی

 

جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی

 

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطان

 

شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی

 

۱۴ کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

 

ریاضیات

 

علوم تجربی

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

حکمت و معارف اسلامی

 

۱۵ یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

 

یادگیرنده –یاددهنده

 

معلم –دانش آموز

 

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

 

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

 

۱۶- در میان عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری؛ کدام عنصر جنبه محوری دارد؟

 

تعقل

 

ایمان

 

علم

 

عمل

 

۱۷ چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟

 

زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد

 

زیرا انسان طبیعتی فعال دارد

 

زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد

 

انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد

 

۱۸ کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

 

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

 

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

 

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

 

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

 

۱۹ آموزش کدام مهارت شایستگی های لازم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟

 

آداب اجتماعی

 

آداب و مهارت های زندگی

 

کارو فن آوری

 

اخلاق و تربیت اسلامی

 

۲۰ در رویکرد  گرایی توحیدی، دانش آموز:

 

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

 

فطرت الهی در وجود او نهفته است

 

از اراده و انگیزه برخوردار است

 

همه موارد

-----------------------------------------------

 

 

گروه دوم سوالات

 

 

 

1-آموزش تعامل مسولانه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقای شایستگی های زندگی فردی و جمعی از کارکردهای کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

کار و فن آوری

 

سلامت و تربیت بدنی

 

فرهنگ و هنر

 

۲ همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه ای در بر دارد؟

 

موجبات توسعه و تعالی آموزش و پرورش می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی جامعه می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی دانش آموز می گردد

 

۳ کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران کشف فعل خداوند است؟

 

ریاضیات

 

علوم تجربی

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

حکمت و معارف اسلامی

 

۴ رویکرد برنامه های درسی وتربیتی .......است.

 

فطرت گرایی

 

فطرت گرایی توحیدی

 

دانش آموز محوری

 

فطرت گرایی و حقیقت جویی

 

۵ «تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن» جزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می شود؟

 

ایمان

 

تعقل

 

علم

 

عمل

 

۶ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری مدیران مدارس شامل کدام گزینه است؟

 

حکمت و معارف اسلامی

 

قرآن و عربی

 

فرهنگ هنر

 

همه موارد

 

۷ مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیری برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان برعهده چه کسی است؟

 

رئیس اداره

 

معلم

 

اولیا دانش آموزان

 

مدیر مدرسه

 

۸ یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

 

یادگیرنده –یاددهنده

 

معلم –دانش آموز

 

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

 

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

 

«9-خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟۹

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت شناختی

 

مبانی ارزش  شناختی

 

۱۰ توجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟

 

ارزش های مرتبط با خدا

 

ارزش های مرتبط با خلق

 

ارزش های مرتبط با خود

 

ارزش های مرتبط با خلقت

 

۱۱ در رویکرد فطرت گرایی توحیدی کدام گزینه زمینه ساز رشد عقلانی؛ ایمانی؛ علمی؛ عملی و اخلاقی دانش آموزان است؟

 

معلم    

 

محتوا 

سوالات آزمون ضمن خدمت انتصاب مدیران

محیط یادگیری

 

مدیرمدرسه

 

«12-علایق و نیاز های متربیان و محدوده اهداف تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی متفاوت است» این عبارت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی دین شناختی

 

مبانی روان شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

۱۳ -کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

 

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

 

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی است

 

...... یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.- 14

 

دانش آموز

 

معلم (مربی)      

 

مدیر مدرسه

 

کارشناس اداره

 

۱۵ «با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی؛ محیطی امن؛ منعطف؛ پویا؛ برانگیزاننده و غنی را برای پاسخگویی به نیازها؛ علایق و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بیند» این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟

 

مدیر مدرسه

 

معلم (مربی)

 

محیط یادگیری

 

محتوا نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

۱۶- عبارت زیر نشانگر کدام یک از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:

«تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبنای توحیدی و اصول و ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) باشد»

 

دین محوری

 

تقویت هویت ملی

 

جامعیت

 

اعتبار نقش مرجعیت معلمسوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران 

 

۱۷ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

 

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1390

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1390

 

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1391

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1391

 

۱۸ کدام گزینه جزو مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟

 

انسان فطرتی الهی دارد

 

نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است

 

حقیقت انسان روح است

 

سنت های الهی بر زندگی انسان حاکم است

 

۱۹ توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه های تربیتی می باشد؟

 

 

تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

 

تربیت و یادگیری قرآن و عربی

 

تربیت و یادگیری اعتقادات اسلامی

 

گزینه الف و ج

 

۲۰ مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی مبتنی بر چه موضوعی می باشد؟

مبانی نظری برنامه درسی ملی

 

مبانی نظری سند تحول بنیادین

 

چشم انداز برنامه های درسی

 

مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش

گروه سوم سوالات

 

۱ کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد

 

امکان درک و تفسیر پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد

 

انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگری تقویت می کندسوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران 

 

فرصت لازم را برای پیوند نظر و عمل فراهم می کند

 

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کند

 

۲ درک موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان و مکان) جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

ریاضیات

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

جغرافی

 

علوم تجربی

 

۳ آموزش آداب معاشرت و آداب معیشت و مدیریت زمان در قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

فرهنگ و هنر

 

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

 

کار و فن آوری

 

تربیت بدنی و سلامت

 

۴ در دوره متوسطه دوم در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی، دانش آموزان چه توانایی هایی باید داشته باشند؟

 

بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند

 

بتوانند مفاهیم متن هایی در حد متوسط را درک کنند

 

بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آن ها را دریابند

 

بتوانند متن هایی در حد متوسط را به زبان خارجی نوشته و باهم گفتگو کنند

 

-توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه های تربیتی مدیران مدارس می باشد؟5

 

 

تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

 

تربیت و یادگیری قرآن و عربی

 

تربیت و یادگیری اعتقادات اسلامی

 

گزینه الف و ج

 

۶ «اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

 

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

۷ توجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟

 

ارزش های مرتبط با خدا

 

ارزش های مرتبط با خلق

 

ارزش های مرتبط با خود

 

ارزش های مرتبط با خلقت

 

۸ کدام گزینه جزو ارزش های مربوط به خلقت می باشد؟

 

کمک به حفاظت و توسعه زیست بوم شهری و روستایی و محیط طبیعی

 

همکاری و تعاون و مشارکت اجتماعی

 

احترام؛ احسان و مهرورزی به والدین و اعضای خانواده

 

حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت

 

۹ کدام گزینه سبب شناخت پیشینه فرهنگی و توانایی های فردی و توسعه ظرفیت های وجودی و کسب بخشی از شایستگی های مورد نیاز برای زندگی می شود؟

 

تربیت فرهنگی و هنری

 

تربیت اجتماعی

 

تربیت دینی

 

تربیت خانوادگی

 

۱۰ شناخت حق تعالی؛ صفات؛ افعال و آیات الهی؛ معارف دینی و منابع آن جزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می شود؟

 

تعقل

 

ایمان

 

علم

 

اخلاق

 

۱۱ این عبارت: «انسان موجودی است که استعدادهای متنوع؛ قابل رشد و تعالی مداوم دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

 

مبانی هستی  شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی خود شناختی

 

مبانی معرفت  شناختی

 

۱۲ عبارت: «آفرینش انسان هدفمند و در هماهنگی کامل با غایت هستی است» مربوط به کدام گزینه می باشد؟

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی ارزش شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت  شناختی نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

۱۳ این عبارت: «انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت شناختی

 

مبانی ارزش شناختی

 

مبانی هستی شناختی

 

۱۴ بررسی و تایید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری توسط کدام مرجع انجام می گیرد؟

 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

شورای آموزش و پرورش

 

شورای عالی آموزش و پرورش

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

۱۵ کدام گزینه جزو ارزش های مرتبط با خودنمی باشد؟

 

کسب روزی حلال

 

مشورت و بهره گیری از تجارب بزرگتران

 

حفظ عزت نفس و کرامت انسانی

 

پرهیز از اسراف و زیاده خواهی

 

۱۶ در رویکرد فطرت گرایی توحیدی، دانش آموز:

 

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

 

فطرت الهی در وجود او نهفته است

 

از اراده و انگیزه برخوردار است

 

همه موارد

 

۱۷ برگزاری اردوهای علمی؛ فرهنگی و زیارتی مقدمات آموزش بهتر کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری را فراهم می آورد؟

 

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

 

علوم تجربی

 

مطالعات اجتماعی

 

جغرافی

 

۱۸ چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟

 

زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد

 

زیرا انسان طبیعتی فعال دارد

 

زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد

 

انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد

 

۱۹ در رویکرد و جهت گیری کلی برنامه های درسی ملی؛ محتوا باید شامل چه مواردی باشد؟

 

مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی باشد

 

دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی باشد

 

برگرفته از یافته های علوم تجربی باشد

 

مورد الف و ب صحیح است

 

۲۰ قلمرو حوزه یادگیری انتصاب مدیران علوم تجربی شامل کدام گزینه می باشد؟

 

مطالعه فرآیندهای حیاتی و موجودات

 

مطالعه زمین و پیرامون آن

 

مطالعه تغییرات ماده و انرژی

 

همه موارد

 

گروه چهارم سوالات

«1-اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟1

 

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

 

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

ارزش های مربوط به خلقت

 

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

۲ آموزش مهارت های پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

مهارت های زندگی

 

کار و فن آوری

 

مطالعات اجتماعی

 

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

 

۳ کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

 

علم به مثابه کشف فعل خدا؛ دینی است

 

تحصیل معرفت محدویت زمانی ندارد

 

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

۴ در رویکرد فطرت گرایی توحیدی، دانش آموز:

 

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

 

فطرت الهی در وجود او نهفته است

 

از اراده و انگیزه برخوردار است

 

همه موارد

 

۵ فرآیند تربیت باید به گونه ای باشد که:

 

طی آن تفکر و تعقل پرورش یابد

 

طی آن تفکر و اخلاق  پرورش یابد

 

طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابد

 

طی آن تفکر و حکمت  پرورش یابد

 

۶ نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش های برنامه درسی ملی می باشد؟

 

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

ارزش های مربوط به خلق

 

ارزش های مربوط به خدا

 

۷ کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره ور جزو کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری محسوب می شود؟

 

 

 

کار وفن آوری

 

 

سلامت و تربیت بدنی

 

فنی و حرفه ای

 

فرهنگ و هنر

 

۸ آموزش کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری به دریافت تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری منجر می شود؟

 

فرهنگ و هنر

 

زبان و ادبیات فارسی

 

زبان های خارجی

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

۹

 

برنامه های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در راستای کدام گزینه  طراحی و تدوین شده است؟

سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت انتصاب مدیران

5در اجرای ماده 92کدام مورد نياز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟ الف انتقال به مدرسه ديگر ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّت و م ّدت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدير نيازی به موافقت اداره اموزش و
پرورش در اين زمينه را ندارد.
-6م ّدت فعاليت شوراها و انجمن اولياءو مربيان تا چه زمانی می باشد؟ الف دو سال متوالی می باشد ب تا تشکيل شوراها و انجمن سال تحصيلی بعد می باشد ج با نظر رئيس اداره و مدير مدرسه می باشد د براساس آراء
و نظر اعضاء می باشد
-7در مواردی که تصميم های ا ّتخاذ شده در انجمن اولياءمربيان يا هر يک از شوراهای مدرسه ،با نظر مدير مغاير باشد: الف نظر مدير در اولو ّيت قرار دارد و اجرا می شود ب مدير موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئيس اداره اجرا می شود ج رای و نظر شورای
مربوط اولو ّيت داشته و اجرا می شود. د از شورای معاونين اداره استعالم می شود و اجرا می شود
-8مدرسه با موافقت کميسيون خاص،ّعالوه بر مندرجات آيين نامه اجرايی چه تسهيالتی برای دانش آموزان قائل می شود؟

ص قادر به حضور در کالس نمی باشد.
الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کالس از دانش آموزی که به علّت بسيار خا
ب اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غيبت غير موجه داشته است.

ج برگزاری امتحان غير نهايی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی نيست.
د موارد 9و 3صحيح است. -9اگر مدير مدرسه در طول سال تحصيلی متو ّجه شد که دانش آموزی در همان سال يا سالهای قبل بر خالف مقررات ثبت نام شده است،بايد چه
اقدامی انجام دهد؟ الف بالفاصله دانش آموز را اخراج کند. ب مدير شخصا "در اين باره تصميم گيری کند. ج شورای معلمان دراين باره تصميم می گيرند د موضوع را
به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش کند.
-10سن متعارف برای ثبت نام دانش آموزان در پايه های اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمايی به ترتيب چندسال است؟
سال92،90،90 سال د90،99،94 سال ج93،90،99 سال ب 14،13،12الف
-11ح ّداکثر س ّن ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمايی در مدرسه روستايی چند سال است؟
الف 91سال ب 92سال ج 99سال د 91سال

در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی

 

در راستای فرهنگ وتمدن ایرانی

 

 در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی-ایرانی –

 

در راستای فرهنگ وتمدن ملی –منطقه ای

 

۱۰ -خرده نظام عاطفی متشکل از نظام های واسطه ای مثل ...... است.

 

غرائز و صفات

 

خلق و خو نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

فرآیندهای واکنشی اکتسابی

 

همه موارد

 

۱۱ کدامیک از مبانی برنامه درسی ملی به مباحثی درباره شان و جایگاه دین اسلام و مقاصد تربیتی آن اشاره دارد؟

 

مبانی ارزش شناختی

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی دین شناختی

 

مبانی انسان  شناختی

 

۱۲ در مورد سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس وآزمون برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی مدارس را مشخص می کند

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبین می کند

سندی است که براساس سند تحول بنیادین طراحی و تدوین شده است

سندی است که براساس چشم انداز  مدیران20 ساله نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شده است

۱۳ آموزش کدام مهارت شایستگی های لازم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب و انتخاب مدیران

آداب اجتماعی

 

آداب و مهارت های زندگی

 

کارو فن آوری

 

اخلاق و تربیت اسلامی

 

۱۴ در طراحی و تولید مواد و رسانه های یادگیری و در راستای تحقق رویکرد برنامه درسی ملی کدام سیاست ها مورد تاکید می باشد؟

 

تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانه ها

 

بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی

 

تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای مناسب

 

همه موارد

 

۱۵ «15-احساس خرسندی و رضایت از هویت اسلامی خود و علاقه و تلاش برای حفظ آن» جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

قرآن و عربی

 

حکمت و معارف اسلامی

 

فرهنگ و هنر

 

سلامت و تربیت بدنی

 

۱۶ آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران از چه زمانی آغاز می شود؟

 

ابتدای دوره دوم ابتدایی

 

ابتدای دوره متوسطه اول

 

ابتدای دوره متوسطه دوم

 

هیچکدام

 

۱۷ کدام گزینه سبب شناخت پیشینه فرهنگی و توانایی های فردی و توسعه ظرفیت های وجودی و کسب بخشی از شایستگی های مورد نیاز برای زندگی می شود؟

 

تربیت فرهنگی و هنری

 

تربیت اجتماعی نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

تربیت دینی

 

تربیت خانوادگی

 

۱۸ کدام گزینه جزو مبانی دین شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟

 

اسلام دینی است جهانی اجتماعی و همه جانبه نگر –

 

دفاع از مسلمانان تحت ستم و کمک و یاری آنان در حد توان

 

انسان ها در عین برخورداری از مشترکات اساسی؛ ظرفیت های متفاوتی دارند

 

متعالی ترین لایه هویتی انسان؛ هویت توحیدی است

 

۱۹ «19-خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟

مبانی هستی شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت شناختی

 

مبانی ارزش  شناختی

 

۲۰ میانگین ساعت کاری در دوره متوسطه اول ...... ساعت و زمان هرجلسه ..... دقیقه می باشد.

 

30     ـ 50

 

35        ـ 50

 

32   ـ 45

 

33 ـ 45

---------------------------

 

گروه پنجم سوالات 

 

۱- کدام گزینه کارکرد اصلی زبان را بیان می کند؟

 

ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی

 

ابزاری برای بیان افکار وعقاید

 

ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است

 

گزینه الف و ج

 

۲ کدام گزینه جزو ارزش های مرتبط با خودنمی باشد؟

 

کسب روزی حلال

 

مشورت و بهره گیری از تجارب بزرگتران

 

حفظ عزت نفس و کرامت انسانی

 

پرهیز از اسراف و زیاده خواهی

 

۳ کدام گزینه جزو ارزش های مربوط به خلقت می باشد؟

 

کمک به حفاظت و توسعه زیست بوم شهری و روستایی و محیط طبیعی

 

همکاری و تعاون و مشارکت اجتماعی

 

احترام؛ احسان و مهرورزی به والدین و اعضای خانواده

 

حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت

 

۴ کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

 

ریاضیات

 

علوم تجربی

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

حکمت و معارف اسلامی

 

۵ توجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها مدیران مدارس می باشد؟

 

ارزش های مرتبط با خدا

 

ارزش های مرتبط با خلق

 

ارزش های مرتبط با خود

 

ارزش های مرتبط با خلقت

 

۶ تفکر خلاق و استدلال فضایی جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

حکمت اسلامی

 

علوم تجربی

 

ریاضیات

 

علوم انسانی

 

۷ کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

 

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

 

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

 

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

 

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

 

۸ خرده نظام عاطفی متشکل از نظام های واسطه ای مثل ...... است.

 

غرائز و صفات

 

خلق و خو

 

فرآیندهای واکنشی اکتسابی

 

همه موارد

 

۹ «خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت شناختی

 

مبانی ارزش  شناختی

 

۱۰ مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیری برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان برعهده چه کسی است؟

 

رئیس اداره

 

معلم

 

اولیا دانش آموزان درز نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس 

 

مدیر مدرسه

 

۱۱ رویکرد برنامه های درسی وتربیتی .......است.

 

فطرت گرایی

 

فطرت گرایی توحیدی

 

دانش آموز محوری

 

فطرت گرایی و حقیقت جویی

 

۱۲ عبارت: «آفرینش انسان هدفمند و در هماهنگی کامل با غایت هستی است» مربوط به کدام گزینه می باشد؟

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی ارزش شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت  شناختی

 

۱۳ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری شامل کدام گزینه است؟

 

حکمت و معارف اسلامی

 

قرآن و عربی

 

فرهنگ هنر

 

همه موارد

 

۱۴ همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه ای در بر دارد؟

 

موجبات توسعه و تعالی آموزش و پرورش می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی جامعه می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی دانش آموز می گردد

 

۱۵ در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟

 

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی مدارس را مشخص می کند

 

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبین می کند

 

سندی است که براساس سند تحول بنیادین طراحی و تدوین شده است

 

سندی است که براساس چشم انداز 20 ساله نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شده است

 

۱۶ ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی ....... ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه در پایه های اول؛ دوم و سوم ابتدایی ...... دقیقه می باشد.

 

24 ـ 45

 

25 ـ 45

 

24 ـ 50

 

25 ـ 50

 

۱۷ فرآیند تربیت باید به گونه ای باشد که:

 

طی آن تفکر و تعقل پرورش یابد

 

طی آن تفکر و اخلاق  پرورش یابد

 

طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابد

 

طی آن تفکر و حکمت  پرورش یابد

 

۱۸ نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش های برنامه درسی ملی می باشد؟

 

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

ارزش های مربوط به خلق

 

ارزش های مربوط به خدا

 

۱۹ آموزش کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری به دریافت تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری منجر می شود؟

 

فرهنگ و هنر

 

زبان و ادبیات فارسی

 

زبان های خارجی

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

-۲۰ از راه های مهم در جهت نیل به حیات طیبه در برنامه درسی ملی کدام گزینه می باشد؟

 

تولی و تبری

 

امر به معروف

 

نهی از منکر

 

همه موارد

--------------------

 

گروه ششم سوالات

 

یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.1-

 

یادگیرنده –یاددهنده

 

معلم –دانش آموز

 

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

 

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

 

۲ آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران از چه زمانی آغاز می شود؟

 

ابتدای دوره دوم ابتدایی

 

ابتدای دوره متوسطه اول

 

ابتدای دوره متوسطه دوم

 

هیچکدام

 

۳ ...... یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

 

دانش آموز

 

معلم (مربی)      

 

مدیر مدرسه

 

کارشناس اداره

 

۴ کدام گزینه جزو مبانی دین شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟

 

اسلام دینی است جهانی –اجتماعی و همه جانبه نگر

 

دفاع از مسلمانان تحت ستم و کمک و یاری آنان در حد توان

 

انسان ها در عین برخورداری از مشترکات اساسی؛ ظرفیت های متفاوتی دارند

 

متعالی ترین لایه هویتی انسان؛ هویت توحیدی است

 

۵ مبانی برنامه درسی ملی برگرفته از کدام گزینه می باشد؟

 

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 

سند ملی آموزش و پرورش

 

همه موارد

 

۶ از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟

 

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی

 

جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی

 

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطان

 

شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی

 

۷ نظام آفرینش ...... و ........ خداوند است.

 

فعل –خلقت

 

خلقت –آیت

 

فعل –آیت

 

آیت –خلقت

 

۸ کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره ور جزو کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری محسوب می شود؟

 

 

 

کار وفن آوری نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

 

 

سلامت و تربیت بدنی

 

فنی و حرفه ای

 

فرهنگ و هنر

 

۹ زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی چند ساعت است؟

 

935 ساعت

 

1295 ساعت

 

1480 ساعت

 

945 ساعت

 

۱۰ «خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی معرفت شناختی

 

مبانی ارزش  شناختی

 

۱۱ زمان آموزش در دوره متوسطه اول چند ساعت است؟

 

1110 ساعت

 

1480 ساعت

 

1295 ساعت

 

945  ساعت

 

۱۲ کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

 

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

 

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی است

 

۱۳ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری شامل کدام گزینه است؟

 

حکمت و معارف اسلامی

 

قرآن و عربی

 

فرهنگ هنر

 

همه موارد

 

۱۴ کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس در برنامه درسی ملی می باشد؟

 

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

۱۵ آموزش کدام مهارت شایستگی های لازم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب و انتخاب مدیران مدارس

آداب اجتماعی

 

آداب و مهارت های زندگی

 

کارو فن آوری

 

اخلاق و تربیت اسلامی

 

۱۶ در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می دهد؟

 

گروه سنی 5 و 6 سال

 

گروه سنی 4 و5 سال

 

گروه سنی 6 سال تمام

 

گروه سنی 5 سال تمام

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

۱۷ کدام گزینه کارکرد اصلی زبان را بیان می کند؟

 

ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی

 

ابزاری برای بیان افکار وعقاید

 

ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است

 

گزینه الف و ج

 

۱۸ «اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

 

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

 

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

۱۹ «احترام به ادیان الهی و تقویت روابط انسانی با پیروان آن ها» مربوط به کدام یک از ارزش ها می باشد؟

 

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

 

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

 

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

۲۰ این عبارت: «انسان موجودی است که استعدادهای متنوع؛ قابل رشد و تعالی مداوم دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

 

مبانی هستی  شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

مبانی خود شناختی

 

مبانی معرفت  شناختی

تهیه : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام (لقمان)09148277800

 

نظام آفرینش وجودی مستقل نداشته؛ بلکه هویتی تعلق به رب العالمین دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

 

 

 

 

 

مبانی هستی شناختی نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

 

۲ مهمترین کارکرد حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر کدام مورد است؟

 

دستیابی به سواد فرهنگی و هویت بخشی

 

یجاد شوق ونشاط ودرک و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به زبان هنر

 

توانایی درک معانی عبارات ساده و پرکار زبان فارسی

 

مورد الف و ب

 

۳ «ارزشمند دانستن عالم؛ علم آموزی و یادگیری مادام العمر» مربوط به کدام گزینه است؟

 

 

اخلاق

 

۴ مبانی برنامه درسی ملی برگرفته از کدام گزینه می باشد؟

 

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 

سند ملی آموزش و پرورش

 

همه موارد

 

۵ نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش های برنامه درسی ملی می باشد؟

 

 

ارزش های مربوط به خلقت

 

 

۶ کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

 

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

 

 

 

۷ سن شروع دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران کدام است؟

 

 

 

شش سال تمام

 

 

۸ در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می دهد؟

 

گروه سنی 5 و 6 سال

 

 

۹ در رویکرد فطرت گرایی توحیدی، دانش آموز:

 

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

 

فطرت الهی در وجود او نهفته است

 

از اراده و انگیزه برخوردار است

 

همه موارد

 

۱۰ زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی چند ساعت است؟

 

935 ساعت

 

 

۱۱ در دوره متوسطه دوم در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی، دانش آموزان چه توانایی هایی باید داشته باشند؟

 

 

 

 

بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آن ها را دریابند

 

 

 

۱۲ اسلام به دنبال ایجاد چگونه جامعه ای در زندگی بشریت است؟

 

پویا

 

مجاهد نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

مسئول و اثرگذار

 

همه موارد

 

۱۳ کدام یک از حوزه های یادگیری به مطالعه کنش ها و تعاملات انسانی می پردازد؟

 

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

۱۴ در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟

 

 

 

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبین می کند

 

 

۱۵ کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

 

 

 

علوم تجربی

 

 

-۱۶ فرآیند تربیت باید به گونه ای باشد که:

 

 

طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابد

 

 

۱۷

 

برنامه های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در راستای کدام گزینه  طراحی و تدوین شده است؟

 

 

در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی 

 –

 

۱۸ ارزشیابی برنامه های درسی با نظارت .......... و توسط ......... انجام می گیرد.

 

 

شورای عالی آموزش و پرورش –وزارت آموزش و پرورش

 

 

 

۱۹ مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیری برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان برعهده چه کسی است؟

 

 

مدیر مدرسه

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

۲۰ کدامیک از مبانی برنامه درسی ملی به مباحثی درباره شان و جایگاه دین اسلام و مقاصد تربیتی آن اشاره دارد؟

 

 

amazon.com

مبانی دین شناختی

 

 

-ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوری در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟

 

 

مهارت های مربوط به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه های یادگیری ارائه می شود

 

 

 

 

 

۲ علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد؟

 

 

50 ساعت

 

 

 

۳ کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد –؟

 

 

 

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کند

 

۴ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

 

 

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1390

 

 

۵ در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟

 

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

 

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

 

 

۶ کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

 

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

 

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

 

 

۷ آموزش مهارت های پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

 

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

 

۸ «اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

 

 

 

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

۹ عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:

«برنامه های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی - منطقه ای؛ ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت تاکید کند»

تقویت هویت ملی

 

جامعیت نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

 

۱۰ رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟

 

ایمان

 

اخلاق

 

 

۱۱ رویکرد آموزش زبان های خارجی مدیران چگونه رویکردی است؟

 

 

رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه

 

۱۲ کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

 

 

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

 

 

۱۳ از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟

 

 

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطان

 

شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی

 

۱۴ کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

 

ریاضیات

 

علوم تجربی

 

 

۱۵ یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس... با ....... است.

 

 

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

 

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

 

۱۶- در میان عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری؛ کدام عنصر جنبه محوری دارد؟

 

تعقل

 

 

۱۷ چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟

 

زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد

 

زیرا انسان طبیعتی فعال دارد

 

 

۱۸ کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

 

 

 

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

 

 

۱۹ آموزش کدام مهارت شایستگی های لازم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟

 

آداب اجتماعی

 

آداب و مهارت های زندگی

 

 

۲۰ در رویکرد

 

 گرایی توحیدی، دانش آموز:

 

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

 

فطرت الهی در وجود او نهفته است

 

از اراده و انگیزه برخوردار است

 

همه موارد

-----------------------------------------------

 

 

 

1-آموزش تعامل مسولانه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقای شایستگی های زندگی فردی و جمعی از کارکردهای کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

 

۲ همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه ای در بر دارد؟

 

موجبات توسعه و تعالی آموزش و پرورش می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی جامعه می گردد

 

موجبات توسعه و تعالی دانش آموز می گردد

 

۳ کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

 

ریاضیات

 

علوم تجربی نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

 

۴ رویکرد برنامه های درسی وتربیتی ...نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس....است.

 

فطرت گرایی

 

فطرت گرایی توحیدی

 

 

 

۵ «تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن» جزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می شود؟

 

 

تعقل

 

 

 

۶ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری شامل کدام گزینه است؟

 

حکمت و معارف اسلامی

 

قرآن و عربی

 

فرهنگ هنر

 

همه موارد

 

۷ مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیری برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان برعهده چه کسی است؟

 

 

مدیر مدرسه

 

۸ یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

 

 

 

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

 

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

 

«9-خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟۹

 

مبانی هستی شناختی

 

 

۱۰ توجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟

 

 

 

ارزش های مرتبط با خلق

 

 

 

ارزش های مرتبط با خلقت

 

۱۱ در رویکرد فطرت گرایی توحیدی کدام گزینه زمینه ساز رشد عقلانی؛ ایمانی؛ علمی؛ عملی و اخلاقی دانش آموزان است؟

 

معلم    

 

 

«12-علایق و نیاز های متربیان و محدوده اهداف تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی متفاوت است» این عبارت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

 

مبانی هستی شناختی

 

مبانی دین شناختی

 

مبانی روان شناختی

 

مبانی انسان شناختی

 

۱۳ -کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی برای انتصاب مدیران است؟

 

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

 

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

 

 

 

...... یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.- 14

 

 

 

معلم (مربی)      نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

 

 

 

۱۵ «با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی؛ محیطی امن؛ منعطف؛ پویا؛ برانگیزاننده و غنی را برای پاسخگویی به نیازها؛ علایق و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بیند» این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟

 

 

 

محیط یادگیری

 

 

 

۱۶- عبارت زیر نشانگر کدام یک از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:

«تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبنای توحیدی و اصول و ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) باشد»

 

دین محوری

 

 

۱۷ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

 

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1390

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1390

 

 

۱۸ کدام گزینه جزو مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟

 

انسان فطرتی الهی دارد

 

نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است

 

 

۱۹ توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه های تربیتی می باشد؟

 

 

تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

 

تربیت و یادگیری قرآن و عربی

 

تربیت و یادگیری اعتقادات اسلامی

 

گزینه الف و ج

 

۲۰ مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی مبتنی بر چه موضوعی می باشد؟

مبانی نظری برنامه درسی ملی

 

مبانی نظری سند تحول بنیادین

 

چشم انداز برنامه های درسی

 

6 Jun 2019