سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان و مدیران آزمون نهایی

نمونه سوالات آزمون رتبه بندی

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی ویژه آزمون  معلمان و مدیران برای تمامی فرهنگیان محترم متقاضی شرکت در آزمون ضمن خدمت از رتبه یک تا پنج به صورت آماده و در قابل یک فایل پی دی اف قابل جستجو آماده گشته است شما همکاران گرامی جهت دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان می توانید با مراجعه به سایت دبیران آنلاین پک کامل سوالات را به همراه منابع آزمون برای رتبه اول دوم سوم چهارم و پنجم را به صورت کامل دانلود نمایید .

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

https://dabiranonline.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ طرح رتبه‌بندی+ آزمون صلاحیت حرفه ای :

رتبه ۱:
▫️دارای ۲سال سابقه تجربی:
▫️تجربه مرتبط : ---> ۲سال
▫️دوره ضمن خدمت: ۱۲۰ساعت
▫️حداقل میانگین ارزشیابی ۲سال منتهی به رتبه: ۷۵%
▫️ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۰%
▫️حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۶۰%
▫️ حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۵۰%

 در کسب رتبه ۱، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و ... تاثیر #ندارد. بنابراین پیمانی ماده ۲۸ ورودی مهر ۹۷ و ۹۸ امسال مشمول رتبه ۱ نمی شوند.

رتبه ۲:
▫️دارای ۶سال سابقه تجربی:
▫️تجربه مرتبط: ---> ۴سال
▫️تجربه غیر مرتبط: ---> ۲سال
▫️حداقل ۴سال توقف از رتبه ۱ یا مقدماتی
▫️دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۸۰ساعت
▫️حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۰%
▫️ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۵%
▫️حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۶۵%
▫️ حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۵۵%

 دانشجو معلمان که بعد از ۹۵/۰۷/۰۱ استخدام قطعی شده اند، چهار سال بعد استخدام قطعی یعنی در سال ۹۹ مشمول رتبه ۲ می شوند. امسال باید در آزمون صلاحیت حرفه ای رتبه ۱ شرکت نمایند و در صورت احراز تمام شرایط مشمول رتبه ۱ هستند.

رتبه ۳:
▫️دارای ۱۲ سال سابقه تجربی:
▫️تجربه مرتبط (یک دوم): ---> ۶سال
▫️تجربه غیر مرتبط: ---> ۶سال
▫️حداقل ۳سال توقف در رتبه ۲ یا پایه
▫️دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۵۰ساعت
▫️حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۵%
▫️ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰%
▫️حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۷۰%
▫️ حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۶۵%

رتبه ۴:
▫️دارای ۱۸سال سابقه تجربی:
▫️تجربه مرتبط (یک دوم): ---> ۹سال
▫️تجربه غیر مرتبط: ---> ۹سال
▫️حداقل ۳سال توقف در رتبه ۳ یا ارشد
▫️دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۲۰ساعت
▫️حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰%
▫️ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۵%
▫️حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۷۵%
▫️ حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۷۰%

رتبه ۵:
▫️دارای ۲۴ سال سابقه تجربی:
▫️تجربه مرتبط (یک دوم): ---> ۱۲سال
▫️تجربه غیر مرتبط: ---> ۱۲سال
▫️حداقل ۳سال توقف در رتبه ۴ یا خبره
▫️دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۰۰ساعت
▫️حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰%
▫️ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰%
▫️حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۸۵%
▫️ حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۸۰%


 انواع تجربه:
▫️تجربه_مرتبط:
 سابقه تدریس(مدیریت ومعاونت) تمام وقت
▫️تجربه_غیرمرتبط:
 تعجیل (خدمت در مناطق کمترتوسعه یافته)
 سوابق خدمت غیررسمی (تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی، دوره مهارت آموزی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان سربازی و...)

صلاحیت_های_معلمی شامل:
▫️صلاحیت عمومی: شرایط عمومی استخدام
▫️صلاحیت تخصصی: مدرک + تایید مافوق+ارتباط بین مدرک و تدریس یا شغل
▫️صلاحیت حرفه ای: آزمون در سامانه ltms

سوالات ضمن خدمت رتبه بندی معلمان

دانلود سوالات در لینک زیر

https://dabiranonline.ir/

ارتقای رتبه معلمان به شرط آزمون

معلمانی که رتبه جدید خود را از تاریخ اول مهر ۹۸ به بعد کسب می‌کردند باید در آزمونی که بدین منظور برگزار می‌شود، شرکت کنند

یکی از نگرانی‌های معلمان این است که زمان آزمون کوتاه است و تا پایان خرداد 99 هم تکرار نمی‌شود، ممکن است در فرصت یک ساعته با توجه به تعداد بالای مخاطبان سایت دچار مشکل شود؛

ســـــــوالـات

 

 • «افزایش ارتباط شهروندان و حکومت»، از اهداف و مزایای .......... است .

 

 • «تدارک فرصت های تربیتی برای پرورش و به کارگیری ظرفیت شناختی متربیان از طریق فعالیت و تالش»

 

 • ویژگی کدام مرحله تربیت است؟

 

«با استفاده از مهارت های این ساحت، پدیده های طبیعی ) آیات الهی( و الگو و روابط ریاضی را مطالعه کند

 

 • و نتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی به کارگیرد»، این هدف مربوط به کدام یک از ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت است؟

 

 • «برخورداری از نگرش غنی نسبت به تعلیم و تربیت و انگیزه قوی در تالش و کارکردن با دانش آموزان»، جز

 

 • کدام حوزه شغل معلمی است؟

 

 • «پرورش فعالیتهای ذهنی و مهارتهای فرایندی دانشآموزان» از اهداف اساسی کدام الگوی تدریس است؟

 

 • «تنوع در برقراری رابطه در کالس و عدم استفاده از رفتارها و سخنهای کلیشهای» جزء کدام مهارتهای معلم در کالس درس است؟

 

9

 

11           3«چه ارتباط یک نفر با یک نفر و یا چند نفر ................ » گفته می شود .

 

 • از اصطالحات زیر کدام یک معنی محدود تری دارد؟

 

 • اقدام پژوهی شامل کدامیک از موارد زیر نیست؟

 

 • انطباق پذیری اجتماعی چیست ؟

 

 

41          اهداف کالن طرح جامع فرهنگ اقامه نماز، ناظر به کدام یک از موارد زیر است؟

 

پــاسخ صحیح

 

دولت الکترونیک

 

مرحله دوم

 

همه موارد

 

 

ساحت اعتقادی ، عبادی و اخالقی

 

 

حوزه عاطفی و روانی

 

مرحله دوم

 

کاوشگری

 

 

ایجاد تمرکز جمعی

 

 

ارتباط جمعی

 

مرحله چهارم

 

آزمودن

 

چاره اندیشی برای مسائل عمق آموزش و پرور توانایی های انطباق و پذیرش شرایط می باشد

 

فراگیر شدن اشتیاق نظری و عملی به اقامه نمازدر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

 

 

با ما بروز باشید                                                                                                                                           1                                                                                                                                                                  @m_azweb

 

 

نمونه سواالت آزمون رتبه بندی

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

@m_azweb

 

 

 

 

15

آزمون های تشریحی گسترده پاسخ، برای سنجش کدام طبقه ها از حیطه شناختی مناسب ترند؟

ترکیب و ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

16

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال دارای .................

 

ارزش تربیتی است

 

 

 

 

 

17

با توجه به قواعد تهیه آزمون های کامل کردنی، بهتر است جای خالی را در چه قسمتی از سوال قرار دهیم؟

در انتهای سوال

 

 

 

 

18

براسا سامانه نظارت و کنترل اردوهای دانش آموزی، زمان استراحت الزامی راننده چگونه تعیین می شود؟

هر سه ساعت رانندگی، نیم ساعت استراحت الزامی است

 

 

 

 

19

برای اندازه گیری یک نمونه کامل از محتوای مطالب آموزش داده شده، کدام نوع آزمون مناسب تر است؟

گسترده پاسخ

 

 

 

 

 

21

برای تصحیح اوراق آزمون های تشریحی، کدام روش مناسب تر است؟

 

پاسخ سواالت را نه ورقه به ورقه، بلکه باید سوال به سوال تصحیح کرد

 

 

 

 

 

21

برای روابط انسانی مطلوب در مدرسه، چه راهکاری وجود دارد؟

 

گزینه های الف و ج

 

 

 

 

 

 

22

برنامه درسی )تجویزی یا الزامی( با استفاده از رویکر ..................

در تدوین هدف های تربیتی باید از

حل مساله

 

انعطاف الزم برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

برنامه علم تجربی، حاصل کوشش انسان برای درک ........

 

واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است

 

 

 

24

برنامه معلم پژوهنده، به دست اندرکاران آموزش و پرورش کمک میکند تا ......................

تصمیمات آگاهانه گرفته و به نتایج مطلوب دست پیدا کنن

 

 

 

 

25

به استناد ماده ) 11)قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ،1372همه گزینه¬های زیر به

وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه

عنوان«منابع مالی مدرسه» محسوب می-شوند بجز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

بیمه مسئولیت مدنی، شامل کدام یک از خسارت های زیر می شود؟

 

خسارت های مالی و جانی وارده به دانش آموزان و شرکت کنندگان در اردو

 

 

 

 

27

پذیرش همگانی ارزش های خاص با انجام چه کارهایی آغاز می شود؟

 

توسعه آگاهی و دانش مرتبط

 

 

 

 

28

پنج عنصر کلیدی تکنولوژی آموزشی عبارت است از :

 

انسان- ماشین- رسانه- مواد آموزشی- روش

 

 

 

 

29

تامین منابع مالی از راه های متنوع و تخصیص آن توسط زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی، به چه

همه موارد

 

منظوری صورت می گیرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

تجارب غیربوط تمام وقت دولتی )غیرآموزشی( معلمان، به میزان ...............

تجارب آموزشی مربوط، مالک

1/2

 

عمل قرار می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما بروز باشید

@m_azweb

2

 

نمونه سواالت آزمون رتبه بندی                                                                                               کانال علمی فرهنگی آذربایجان                                                                                                                                          @m_azweb

 

تحقیقات علمی نشان داده است، بهترین روش ها و رسانه ها برای شاگردان با توانائی باال........................................................ و برای

31                                                                                                                                                                                                              روش ها و رسانه های منظم- روش ها و رسانه های نامنظم

شاگردان با توانائی پایین                                              است.

 

32      تعاریف اولیه تکنولوژی آموزشی بر....................... و ........... که برای ارائه به فراگیران استفاده می شود، متمرکز است ......................... رسانه های آموزشی- ابزار و وسایل فیزیکی

 

33      تعداد مربی در اردوی درون شهری به ازای هر................................................................................................................................... 112نفر دانش آموز دوره اول و دوم متوسطه، 4 مربی الزم است

 

34      تفاوت نگرش در رفتار جنسی میان دختران و پسران چگونه است؟                                                                                                         همه موارد

 

35      تمرین و تکرار، در کدام یک از حیطه ها، تاثیرگذاری بیشتر دارند؟                                                                                                         حیطه روانی حرکتی

 

36      توجه به آموزش های اخالقی در حوزه تربیت ویادگیری سالمت و تربیت بدنی :                                                                                         از معلولیت های جسمی جلوگیری می کند

 

37      چرا نباید کودک زیر هفت سال را امرو نهی مستقیم کرد؟                                                                                                                       همه موارد

 

38      چنانچه بین دو نمره ارزیابی گزارش معلم پژوهنده، بیش از 25درصد کل نمره، اختالف وجود داشته باشد :                                                 گزارش به ازریابی سوم سپرده می شود

 

حذف قابل مالحظه ای از مکاتبات کاغذی در سازمان، انجام تمامی کارهای اداری در هر زمان و حتی خارج از

39                                                                                                                                                                                                              اتوماسیون اداری

محل کار، استفاده بینه از زمان با عملیات خودکارسازی فرآیندهای اداری از مزایای...................................................................... می باشد .

 

41      خود فهمی حرفه ای به چه معناست؟                                                                                                                                                    احساس درونی تعهد به ارزش های اخالقی

 

در اصول راهنمایی و مشاوره، باید به هویت ویژه متربیان و..................................................... براساس نظام معیار اسالمی، توجه

41                                                                                                                                                                                                              جنسیت

الزم به عمل آید.

 

42      در اعزام مربی مرد همراه، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟                                                                                                            همه موارد

 

43      در تعریف مدیریت، کدام عام اهمیت بیشتری دارد؟                                                                                                                                  هدایت و کنترل

 

44      در چه موردی برگزاری اردو ممنوع است؟                                                                                                                                          الف و ج

 

45      در دیدگاه « ُگلبرگ » کودک دبستانی در مرحله جهت گیری و اطاعت و تنبیه چه باوری دارد؟                                                               باید بدون هیچ سوال اطاعت کند

 

46      در کدام نوع از مدارس، مالک اصلی، موفقیت دانش آموزان نیست؟                                                                                                        پایدارگرا

 

 

 

با ما بروز باشید                                                                                                                                         3                                                                                                                                                               @m_azweb

 

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت رتبه بندی 

 

 

74       در کدام گزینه به تقویت تربیت دینی دانش آموزان در برنامه اقامه نماز، اشاره نشده است ؟

 

در مورد عبارت «این نوع گردش علمی، شامل موضوعاتی مانند بازدید از یک نمایشگاه، کارخانه و................

 

 • است و چون محیط مدرسه را با محیط زندگی واقعی دانش آموزان پیوند می دهد، برای آنها بسیار مفید است»، کدام گزینه صحیح است؟

 

49

در نظام پژوهش و ارزشیابی، اصل نوآوری و پویایی بر کدام گزینه تاکید دارد؟

51

در نگاه جدید به اخالق حرفه ای، سازمان به منزله یک شخصیت حقوقی مسئولیت ………و.………دارد .

 

 • در نمون برگ بازدید و کنترل فنی خود رو ) سالمت فنی( کدام مورد وجود دارد؟

 

 • در وظایف سرپرست اردو کدام گزینه صحیح نیست؟

 

 • دو واژه کلیدی در تعریف جدید تکنولوژی آموزشی، عبارتند از :

 

54

رسالت نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران چیست؟ فراهم آوردن زمینه نظام مند و

عادالنه کسب

 

 

55

روش تدریس بحث گروهی، تفکر.............

را در دانش آموزان تقویت کرده و تعداد اعضای گروه ها از.........

تا

نفر می باشد .

 

 

56

رویدادهای مالی مدرسه چگونه توسط مدیر مدرسه ثبت می شود؟

57

رویکرد اساسی برنامه معلم پژوهنده؛ بررسی، شناسایی، تبیین و.........................

.......... .......... 

 

 • رویکرد اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران چیست؟

 

 • رویکردهای زیرنظام راهبری و مدیریتی تربیتی عبارت است از :

 

16       رهیافت حاکم بر نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران چیست ؟

 

ماموریت و چشم انداز

 

 

گردش علمی روزانه

 

 

همه موارد

 

حقوقی کیفری- اخالقی

 

همه موارد

 

در اداره دانش آموزان متقاضی اردو توانمند باشد

 

اخالق - خالقیت

 

شایستگی های فردی ،خانوادگی و جمعی الزم برای عموم افراد جامعه، جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعاد

 

 

انتقادی 3تا 7

 

 

در اسناد و مدارک مالی ثبت و در گزارشهای مالی سال تحصیلی مربوط انعکاس میباد

 

حل مسئله و مشکل محیط و فعالیت کالس، مدرسه و آموزش و پرورش با استفاده از پژوهش است

 

الفوب

 

همه موارد

 

دین محوری

 

 

 

 

با ما بروز باشید                               76

 

نمونه سواالت آزمون رتبه بندی                                                                                  کانال علمی فرهنگی آذربایجان                                                                                                                              @m_azweb

 

ریشه اخالق حرفه ای، باور ها و اعتقادات................................................. است ................................................................................ فردی و سازمانی

 

سازماندهدی محتوای برنامه درسی، باید با اتکا بر چه رویکردهای صورت پذیرد؟                                                                                     موضوع محور، تلفیقی

 

سهولت در استفاده از کمک کننده ها و هدف مندی، به کدام اصول اشاره دارد؟                                                                                         اصول تکنولوژی آموزشی

 

شرایط عمومی سرپرست اردو کدام است؟                                                                                                                                            همه موارد

 

طبقه بندی مشاغل معلمان، شامل کارکنان............................................... است .................................................................................... همه موارد

 

عبارت « تهیه گزارش از کارهای برجسته این روش محسوب می شود؛ زیرا بدون گزارش فردی یا گروهی،                                             گردش علمی

 

کیفیت عمل و رویدادهای آن نمایان نخواهد شد»، به کدام روش اشاره می کند؟

 

عمل نسخه برداری و دریافت داده ها، فایل ها و برنامه ها از اینترنت را                                      و قرار دادن و ارسال داده ها،

upload - Download

فایل ها و برنامه های رایـانه بـر روی اینترنت را                                   می نامند

 

قلمرو حوزه تربیت و یادگیری سالمت و تربیت بدنی، شامل کدام موارد زیر است؟                                                                                     همه موارد

 

کارکرد آموزش حوزه تربیت ویادگیری زبان های خارجی، شامل کدامیک از موارد زیر است؟                                                                   همه موارد

 

کدام گزینه از تعریف های اخالق است؟                                                                                                                                                ویژگی های پایدار نفسانی که با اراده و اختیار صورت می گیرد

 

کدام گزینه از محاسن روش حفظ و تکرار نیست؟                                                                                                                                 برای کالس های پرجمعیت است

 

کدام گزینه از موارد جامعه محلی به شمار می آید؟                                                                                                                                همه موارد

 

کدام گزینه از موارد محیط سیاسی و اجتماعی به شمار می آید؟                                                                                                              احزاب

 

کدام گزینه صحیح است؟ در نظام تربیت رسمی و عمومی چرخش از انتصاب سلیقه ای مدیران بر اساس

شایسته ساالری در مدیریت

ضوابط اداری به    ............

 

کدام گزینه صحیح نیست؟ در نظام تربیت رسمی و عمومی چرخش های زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوریاز                                               تنوع بخشی به محیط های تربیتی و یادگیری به انحصار یادگیری در کالس

 

درس

 

کدام گزینه، از محدودیت های روش تدریس سخنرانی محسوب نمی شود؟                                                                                                 در زمان محدود می توان مطالب زیادی را ارائه کرد

 

با ما بروز باشید                                                                                                                            5                                                                                                                                                   @m_azweb

 

نمونه سواالت آزمون رتبه بندی                                                                                               کانال علمی فرهنگی آذربایجان                                                                                                                                          @m_azweb

 

 

 

77       کدام گزینه، در مورد رسانه های آموزشی درست است؟

 

 

87       کدام محیط باالترین سطح تعامل را با نظام تربیت رسمی و عمومی دارد؟

 

 • کدام محیط زمینه ساز رشد توانمندی های متربیان در شناخت، بهره گیری و توسعه تجارب متراکم بشری در عرصه علم و فن آوری می باشد ؟

 

 • کدام مورد از مولفه های اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی است؟

 

 

 • کدام مورد از وظایف دبیرخانه معلم پژوهنده در استان نیست؟

 

 

 • کدام مورد از ویژگی های تجربیات مدرسه ای است؟

 

 • کدام مورد جزء اهم وظایف اداره ی مشاوره نیست؟

 

 • کدام یک از پاسخ های زیر در خصوص ارتباط زبان و ادبیات فارسی، صحیح است؟ کارکرد ...........

 

 • کدام یک از عبارات زیر از نظر مبانی تکنولوژی آموزشی، صحیح نیست؟

 

 • کدام یک از گزینه ها به "توانایی درک احساسات و عواطف"، اشاره می کند؟

 

 

78       کدام یک از گزینه ها، مربوط به روش تدریس کاوشگری، نیست؟

 

 

 

88       کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 

 

 • کدام یک از موارد زیر جزو توانایی های مورد انتظار از معمان مدارس هوشمند نمی باشد؟

 

 • کدام یک از موارد زیر جزو مبانی شبکه رشد محسوب نمی شود؟

 

 • کدام یک جز وظایف پرورشی آموزگار، دبیر و هنرآموز نیست؟

 

رسانه های مختلف آموزشی، از نظر انتقال محتوای آموزش با هم تفاوتی ندارند

 

محیط قضایی و امنیتی

 

 

محیط رسانه ای و فن آوری

 

 

همه موارد

 

ابالغ شیوهنامه اجرای برنامه معلم پژوهنده و اطالعرسانی مناسب به مدارس استان

 

تجربیات مدرسه ای باید ساده باشد

 

تشکیل همایش های علمی

 

ادبیات در قالب عقاید ظاهر می شود

 

طراحی آموزشی، معلم محور است

 

حمایت گری

 

در جریان تدریس، دانش آموزان پس از روبرو شدن با مساله از معلم خود سوال می پرسند در این بین معلم باید با دادن پاسخ های کامل و تشریحی، دانش آموزان را راهنمایی کند

 

اردوهای یک روزه برای دوره پیش دبستانی، صرفا در محدوده شهرستان برگزار می شود

 

داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با فناوری اطالعات

 

سهولت در دسترسی

 

آموزش هنرجویان برای کسب مسئولیت های سیاسی

 

 

با ما بروز باشید                                                                                                                                         6                                                                                                                                                               @m_azweb

 

 

نمونه سواالت آزمون رتبه بندی

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

@m_azweb

 

 

 

 

92

کدامیک از موارد زیر مربوط به نقش خانواده در نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران است؟

همه موارد

 

 

 

 

 

93

کدام عبارت به اهمیت تکنولوژی آموزشی، اشاره نمی کند؟

 

طبقه بندی دانش آموزان از نظر استعداد و سواد رسانه ای

 

 

 

 

 

94

کدام گزینه در مورد عوامل اجرایی اردو صحیح تر است ؟

 

سرپرست مربی

–مربی - مربی همراه- داور- نیروی خدماتی

 

 

 

 

 

95

کدام مورد از اصول و ارزش های اردو نیست؟

 

 

 

 

 

 

 

96

کدام مؤلفه الزمه تربیت دینی و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است؟

 

بیانیه مأموریت آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

97

کدام یک جزء منابع مالی اردوها است؟

 

الفوب

 

 

 

 

 

98

کدام یک جزء وظایف پرورشی آموزگار، دبیر و هنر آموز نیست؟

 

آموزش هنرجویان برای کسب مسئولیت های سیاسی

 

 

 

99

الگوی هدف گذاری، چارچوب مفهومی یکپارچه ای است که عناصر زیر را در برمی گیرد :

تفکّروتعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 

 

 

 

 

111

لغت « وزیر »، در حدیث نبوی به چه معناست؟

 

الفوب

 

 

 

 

 

111

متربیان علی االصول دروه آموزش رسمی و عمومی را در مدت ............. در نظام تربیت رسمی و عمومی در

سال12

 

جمهوری اسالمی ایران طی می کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

محدوده زمانی اجرای برنامه معلم پژوهنده:

 

از ابتدای مهرماه تا پایان شهریورماه هر سال تحصیلی است

 

 

 

113

مدرسه یک نهاد اجتماعی است و کارکرد آن توجه دادن متربیان به کدام یک از موارد زیر است؟

خود، جامعه، انسان ها و خلقت

 

 

 

 

114

مسئولیت دیده بانی از «حق و مسئولیت تربیت» در کدام محیط است؟

 

محیط قضایی و امنیتی

 

 

 

 

115

معلمی که به فنون مشاوره، اگاهی داشته باشد، ..........................

 

تفاوت های فردی را درنظر می گیرد

 

 

 

 

116

مهم ترین گام در تهیه طرح آزمون های پیشرفت تحصیلی چیست؟

 

تهیه جدول مشخصات آزمون

 

 

 

 

117

میزان کارایی نظام تربیتی برای قضاوت در سطوح مختلف نظام تربیت رسمی و عمومی، از چه طریقی انجام

ارزشیابی

 

می شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران، مهم ترین عامل انتقال بسط و اعتالء ........... است .

فرهنگ عمومی

 

 

 

 

 

 

 

با ما بروز باشید

@m_azweb

7

 

نمونه سواالت آزمون رتبه بندی                                                                                                کانال علمی فرهنگی آذربایجان                                                                                                                                            @m_azweb

 

 

119

 

111

 

111

 

112

 

 

113

 

 

114

 

115

 

 

116

 

نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران؛ نهادی ............ است .

 

نهضت روابط انسانی، فرض اساسی کدام تئوری مدیریت است؟

 

وظیفه اجرای برنامه معلم پژوهنده در کمیته های پژوهشی حوزه ستادی، برعهده ................ است .

 

وظیفه زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی )معلم و پیرامعلم( عبارت است از :

 

وقتی معلم در آزمایشگاه با استفاده از مواد برای نشان دادن یک واکنش شیمیایی آزمایش انجام می دهد در

 

این صورت او نقش .......... مواد شیمایی نقش ............... و دانش آموزان نقش ............ را برعهده دارند.

 

هدف کدام روش تدریس بیشتر «کمک به دانشآموزان برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن» است؟

 

هدف کلی جریان تربیت در جامعه اسالمی چیست؟

 

هدف: «بر روی اندام های بدن خود و شناخت کار آنها کنجکاوی می کند» به کدام دوره تحصیلی و کدام عنصر مربوط است؟

 

اجتماعی و فرهنگی

 

کالسیک جدید

 

کمیته پژوهشی آن حوزه

 

همه موارد

 

 

رسانه آموزشی- وسیله کمک آموزشی- مخاطب یا گیرنده

 

 

فراشناختی

 

تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان

 

 

پیش دبستانی، تفکر و تعقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما بروز باشید                                                                                                                                          8                                                                                                                                                                @m_azweb

 

اطلاعیه در رابطه با آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان و مدیران به همراه سوالات آزمون


 شرکت در آزمون ضمن خدمت رتبه بندی معلمان احراز صلاحیت :


۱. همكارانی كه واجد شرایط دریافت رتبه ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ تا 1399/03/31 مورخ می باشند می بایست جهت فرم های مربوطه در سامانه ltms تکمیل نمایند در صورت عدم تکمیل فرم ها، امتیازات صلاحیت های عمومی و تخصصی، منفی لحاظ می شود.
۲. همكاران بعد از تكمیل فرم ها با مراجعه به مقام مسئول، نسبت به تایید فرم های خود اقدام نمایند.
▫️مقام مسئول برای همکاران واحد آموزشی، #مدیر_مدرسه می باشد.
▫️مقام مسئول برای اداری ها کارشناس امور اداری می باشد.
۳. بعد از تایید و تکمیل فرم های صلاحیت های عمومی و تخصصی با ورود به ایكن "ورود به كلاس" نسبت به دریافت محتوا اقدام نمایند .
۴. آزمون همكاران در روز یكشنبه مورخ 1398/11/27 اجرا خواهد شد و قابل تكرار نخواهد بود.

17 Feb 2020