آزمون آیین نامه اصلی :دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب سال 98

چند نمونه از سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي - شماره 1

00:20
1 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
1 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
1)
به ترتیب وسایل 3- 2- 1
2)
به ترتیب وسایل 1- 2- 3
3)
به ترتیب وسایل 3- 1- 2
4)
به ترتیب وسایل 1- 3- 2
2 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
سوالات آیین نامه
1)
چراغ راهنما،نصب در چهارراه
2)
عدم وجود چراغ راهنما در چهارراه
3)
چراغ راهنما
4)
هیچکدام
3 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
نمونه سوالات آیین نامه 98
1)
فرودگاه
2)
باند فرودگاه (پرواز هواپیما در ارتفاع کم)
3)
به طرف فرودگاه
4)
فرودگاه در سمت چپ
4 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی 98
1)
300متر به محل رعایت حق تقدم
2)
خطر کولاک ومه
3)
محل رعایت حق تقدم
4)
هیچکدام
5 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
5 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
1)
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
2)
پایان محدوده توقف ممنوع
3)
پارک ممنوع
4)

توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

6 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب 98
1)
انتهای حداقل سرعت
2)
ابتدای حداقل سرعت در بزرگراه
3)
حداکثر سرعت در خطهای عبور
4)
حداقل سرعت در خطهای عبور
7 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
1)
پل در دست تعمیر
2)
پل متحرک
3)
خطر سقوط در آب
4)
خطر سقوط در دره
8 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
نمونه سوالات آیین نامه 98
1)
خروجی سمت چپ
2)
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
3)
فرعی از سمت چپ
4)
جهت نما در راه اصلی
9 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
1)
محل رعایت حق تقدم
2)
خطر کولاک ومه
3)
میدان
4)
به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک میشوید
10 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
آزمون آیین نامه آنلاین
1)
پایان منطقه محدودیت سرعت
2)
منطقه محدودیت سرعت
3)
حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت
4)
پایان حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت
11 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی
1)
عبور اسب سوار ممنوع
2)
عبور وسایل نقلیه ممنوع
3)
عبور وسایل نقلیه بدون موتور ممنوع
4)
عبور گاری ممنوع
12 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
12 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
1)
قهوه خانه
2)
متل
3)
چایخانه
4)
غذاخوری
13 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
13 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
1)
ایستگاه اتوبوس
2)
پارکینگ قطار شهری
3)
ایستگاه
4)
ایستگاه قطار شهری
14 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟
14 - مفهوم تابلوی روبرو چیست؟ در آزمون
1)
پارکینگ اتوبوس
2)
ایستگاه اتوبوس
3)
ایستگاه
4)
توقف در ایستگاه ممنوع

15 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

15 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
1)
قرمز-آبی-زرد
2)
زرد-آبی-قرمز
3)
قرمز-زرد-آبی
4)
آبی- قرمز-زرد
16 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
16 - در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.
1)
آبی- زرد-قرمز
2)
قرمز-آبی-زرد
3)
قرمز-زرد-آبی
4)
زرد-آبی-قرمز

17 - به عنوان یک راننده جدید چگونه می توانید خطرات تصادف را کاهش دهید؟

1)
با سبقت گرفتن از همه
2)
با سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت
3)
با سرعت کمتر از 50 کیلومتر در ساعت
4)
با کسب تجربه بیشتر
18 - کدام گزینه در مورد شکل روبرو صحیح می باشد؟
18 - کدام گزینه در مورد شکل روبرو صحیح می باشد؟
1)
رانندگانی که در سمت خط ممتد هستند برای سبقت می توانند از روی آن عبور کنند
2)
رانندگانی که در سمت خط ممتد هستند نباید از روی آن عبور کنند که در سمت خط مقطع هستند می توانند از روی آن عبور کنند
3)
هیچکدام
4)
این خطوط در جریان ترافیک باعث جداسازی در یک راه میشوند

19 - علائم رانندگی در نمونه سوالات آیین نامه اصلی 98 به ترتیب اولویت عبارتند از

فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلو ها – خط کشی

فرمان پلیس- تابلو ها - چراغ راهنما - خط کشی
تابلو ها - چراغ راهنما - فرمان پلیس - خط کشی

فرمان پلیس - چراغ راهنما - خط کشی - تابلو ها

20 - چهار جزء اصلی نمونه سوالات آیین نامه در حال رانندگی در شهر هستید ،چرا باید دقت کنید؟

ممکن است اتوبوس نقص فنی پیدا کرده باشد

ممکن است اتوبوس قصد حرکت با دنده عقب را داشته باشد

ممکن است عابرینی پس از پیاده شدن از اتوبوس یک دفعه جلوی اتومبیل ظاهر شود

ممکن است اتوبوس ناگهان حرکت کند

21 - چرا به هنگام وزش باد در حال سبقت گرفتن از موتور سوار باید فاصله بیشتری را رعایت نمود؟

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی 98 با جواب

1)
ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد ، موتور را خاموش کند
2)
ممکن است موتور سوار بیش از حد معمول سرعت داشته باشد
3)
ممکن است موتور سوار به طور ناگهانی متوقف شود
4)
ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد منحرف شود
22 - روشن بودن چراغ زرد به چه معناست؟
سوالات آیین نامه اصلی
1)
آماده ادامه مسیر باشید
2)
آماده شوید تا در پشت خط ایست بایستید
3)
اگر افراد پیاده ای در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید
4)
اگر راه باز باشد ادامه مسیر دهید
23 - در این تقاطع علامت توقف با خط سفید پیوسته بر روی سطح راه دیده میشود دلیل ترسیم خط ایست در این محل چیست؟
23 - در این تقاطع علامت توقف با خط سفید پیوسته بر روی سطح راه دیده میشود دلیل ترسیم خط ایست در این محل چیست؟
1)
سرعت در راه اصلی محدود است
2)
دید این تقاطع محدود است
3)
خطوط هشدار در محور وسط جاده وجود دارد
4)
سرعت در راه فرعی محدود است
24 - عمده ترین خطری که در این تصویر مشاهده میکنید چیست؟
1)
وسیله نقلیه در حال گردش به راست
2)
دوچرخه سوار در حال عبور از عرض خیابان
3)
اتومبیل شماره 4
4)
اتومبیل شماره 3
25 - راننده اتومبیل قرمز رنگ نشان داده شده در تصویر چکار باید انجام دهد؟
25 - راننده اتومبیل قرمز رنگ نشان داده شده در تصویر چکار باید انجام دهد؟
1)
توقف کرده و به عابرین اجازه عبور دهد
2)
به آرامی به حرکت خود ادامه دهد
3)
تنها در شرایطی که اتومبیلی پشت سرش نباشد توقف کند
4)
به عابرین علامت دهد که عبور کنند
26 - چراغ سبز رادر جلوی خود می بینید ، چراغ بعدی که روشن می شود چیست؟
1)
قرمز و زرد با هم
2)
زرد
3)
سبز و زرد با هم
4)
قرمز
27 - در هنگام رانندگی در مه از نور........ چراغ های جلو استفاده کنید
1)
فلاشرها
2)
بالا
3)
راهنما
4)
پایین
28 - در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید به یک سرعت گیر نزدیک می شوید شما باید:
1)
هیچ کدام
2)
با سرعت عبور کنید
3)
سریعا سرعت خود را کاهش دهید
4)
از قسمت چپ خیابان عبور کنید
29 - اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید، کدام عامل زیر را باید بازدید نمایید؟
1)
اطمینان از سالم بودن بخاری
2)
کنترل و بازدید باطری
3)
اطمینان از اینکه در داخل اتومبیل تابلوهای احتیاط دارید
4)
بازدید چراغ ها و اطمینان از تمیز بودن شیشه ها
30 - زمانیکه رانندگان چراغ های بزرگ را روشن و خاموش می کنند برای شما به چه معناست؟
1)
شما را از وجود خود مطلع می کنند
2)
به شما حق تقدم می دهند.
3)
به شما اطلاع می دهند که گشت پلیس در جاده حضور دارد
4)
به شما اطلاع می دهند که وسیله شما دارای اشکال و نقص است
دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب سال 98
5 Apr 2019