ارزشیابی توصیفی : نمونه آماده مقاله ارزشیابی توصیفی برای معلمان

ارزشیابی توصیفی اول تا ششم ابتدایی

چالش های اجرایی سنجش پرونده ای در سنجش به عنوان یادگیری (تاکید بر راهکارها)

چالش های اجرایی سنجش پرونده ای در سنجش به عنوان یادگیری (تاکید بر راهکارها)

3000 تومان
خرید محصول
راهبرد های تغییر نگرش ذی نفعان ( با تاکید بر والدین ) در خصوص سنجش به عنوان یادگیری

راهبرد های تغییر نگرش ذی نفعان ( با تاکید بر والدین ) در خصوص سنجش به عنوان یادگیری

3000 تومان
خرید محصول
نقش ارزشیابی کیفی- توصیفی در بهبود یادگیری دانش آموزان

نقش ارزشیابی کیفی- توصیفی در بهبود یادگیری دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول
ارتباط معلم و دانش آموزان در ارزشیابی کیفی توصیفی

ارتباط معلم و دانش آموزان در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول
ارتباط اولیاء و معلمان در ارزشیابی کیفی -توصیفی

ارتباط اولیاء و معلمان در ارزشیابی کیفی -توصیفی

3000 تومان
خرید محصول
چالش ها و کژ فهمی های جاری درباره سنجش به عنوان یادگیری و ارائه راهکارهای عملی

چالش ها و کژ فهمی های جاری درباره سنجش به عنوان یادگیری و ارائه راهکارهای عملی

3000 تومان
خرید محصول
نقش ارزشیابی کیفی توصیفی در ایجاد انگیزه در همکاران و دانش آموزان

نقش ارزشیابی کیفی توصیفی در ایجاد انگیزه در همکاران و دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ششم ابتدایی برطرف نمودن مشکلات درس ریاضی در راستای یادگیری و بهبود وضعیت ارزشیابی

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ششم ابتدایی برطرف نمودن مشکلات درس ریاضی در راستای یادگیری و بهبود وضعیت ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار ششم ابتدایی افزایش سطح دقت و تمرکز دانش آموزان در ارزشیابی در درس ریاضی

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار ششم ابتدایی افزایش سطح دقت و تمرکز دانش آموزان در ارزشیابی در درس ریاضی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم ششم ابتدایی تقویت خواندن به همراه درک مطلب در ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم ششم ابتدایی تقویت خواندن به همراه درک مطلب در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

پرسش و پاسخ کوتاه در مورد ارزشیابی توصیفی ابتدایی

ضمن عرض سلام وخسته نباشید لطفا از تمامی شرکت کنندگان تقدیر نمایید سپاسگزارم

با سلام وعرض ادب واحترام ممنون از تلا شهای شما لطفا بازخورد ارزشیابی ازمونها رابه ایمیل شرکت کننده ها بفرستید.ولطفا لااقل تقدیری هم از این سرکت کننده ها بعمل بیاید

تا اول مهر بخشنامه این نتایج به استان ها و مناطق ارسال خواهد شد؟؟؟

این نتایج به آموزش و پرورش استان ها و مناطق هم اعلام شده است ؟

سلام .جشنواره کشوری حداقل از هر پایه 10 نفر انتخاب می گردید بهتر بود .این روش برگزیدگان توسط دبیرخانه به ارزشیابی کمی شبیه است تا ارزشیابی کیفی توصیفی.من به شخصه از نحوه اعلام برندگان نا راضی هستم 9 ماه سر کار بودیم تا نتایج اعلام گردد.این هم از اهلام نتایج

 

 

ارزشیابی کیفی توصیفی آموزگار پنجم ابتدایی بررسی تاثیر برد هوشمند و محتوا سازی در بهبود فرایند ارزشیابی

ارزشیابی کیفی توصیفی آموزگار پنجم ابتدایی بررسی تاثیر برد هوشمند و محتوا سازی در بهبود فرایند ارزشیابی

3000 تومان

دادگستری همدان

خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم پنجم ابتدایی اجرای اثر بخش نقش پرسش شفاهی در فرایند ارزشیابی در مطالعات اجتماعی

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم پنجم ابتدایی اجرای اثر بخش نقش پرسش شفاهی در فرایند ارزشیابی در مطالعات اجتماعی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم پنجم ابتدایی ایجاد توانایی بالا در حل مسائل ریاضیات در ارزشیابی

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم پنجم ابتدایی ایجاد توانایی بالا در حل مسائل ریاضیات در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار پنجم ابتدایی ایجاد خلاقیت و افزایش سطح یادگیری و ارزشیابی در درس ریاضی

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار پنجم ابتدایی ایجاد خلاقیت و افزایش سطح یادگیری و ارزشیابی در درس ریاضی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم چهارم ابتدایی بررسی نقش مطالعات غیر درسی در افزایش سطح یادگیری در ارزشیابی

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم چهارم ابتدایی بررسی نقش مطالعات غیر درسی در افزایش سطح یادگیری در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم چهارم ابتدایی بالابردن سطح یادگیری و نتایج ارزشیابی در درس علوم به کمک فناوری های نوین

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم چهارم ابتدایی بالابردن سطح یادگیری و نتایج ارزشیابی در درس علوم به کمک فناوری های نوین

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار چهارم ابتدایی بهبود سطح علمی و فرایند یاددهی و یادگیری در مبحث کسر ها

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار چهارم ابتدایی بهبود سطح علمی و فرایند یاددهی و یادگیری در مبحث کسر ها

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم سوم ابتدایی بهبود وضعیت ارزشیابی و یادگیری دانش آموزان به کمک ارتقای نقش تفکر پژوهشی

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم سوم ابتدایی بهبود وضعیت ارزشیابی و یادگیری دانش آموزان به کمک ارتقای نقش تفکر پژوهشی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم سوم ابتدایی ارتقای علاقه مندی به پژوهش و فناوری و رسیدن به نتایج مثبت در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار سوم ابتدایی نقش ارتقای سواد خواندن و مهارت های علمی در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم دوم ابتدایی عملی نمودن تاثیر مطالعات کمک درسی در افزایش سطح دانش آموزان در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم دوم ابتدایی اجرای بهینه تدریس و ارزشیابی به کمک نمایش های خلاقانه در درس

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار دوم ابتدایی ایجاد جذابیت در درس ریاضی پایه دوم در راستای ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار دوم ابتدایی ایجاد جذابیت در درس ریاضی پایه دوم در راستای ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم اول ابتدایی آموزش صحیح ریاضیات به کمک ابزار در راستای ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم اول ابتدایی آموزش صحیح ریاضیات به کمک ابزار در راستای ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار اول ابتدایی آموزش علامت های کمتر و بیشتر در فرایند آموزش و ارزشیابی

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار اول ابتدایی آموزش علامت های کمتر و بیشتر در فرایند آموزش و ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم استثنایی بهبود شرایط ارزشیابی با ایجاد شادی و نشاط در دانش آموزان استثنایی

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم استثنایی بهبود شرایط ارزشیابی با ایجاد شادی و نشاط در دانش آموزان استثنایی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم استثنایی شیوه اجرایی بهبود شرایط تحصیلی در دانش آموز مبتلا به اوتیسم

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم استثنایی شیوه اجرایی بهبود شرایط تحصیلی در دانش آموز مبتلا به اوتیسم

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار استثنایی روش ها و راهکارهای نوین افزایش تمرکز دانش آموزان استثنایی

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار استثنایی روش ها و راهکارهای نوین افزایش تمرکز دانش آموزان استثنایی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ابتدایی بهترین روش ها و راهکار های آموزش ریاضی در ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ابتدایی بهترین روش ها و راهکار های آموزش ریاضی در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ابتدایی بررسی پاسخ به نیاز های دانش آموزان تیزهوش

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ابتدایی بررسی پاسخ به نیاز های دانش آموزان تیزهوش

3000 تومان
خرید محصول
ارزشیابی کیفی توصیفی آموزگار ابتدایی بررسی ارتقای مهارت حل مسئله استدلال و تفکر استقرایی در ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی توصیفی آموزگار ابتدایی بررسی ارتقای مهارت حل مسئله استدلال و تفکر استقرایی در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول
24 May 2019