اقدام پژوهی : دانلود اقدام پژوهی معلمان ابتدایی و دبیرستان

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم

 

 

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم؟

مقدمه

انشا در لغت به معني سخن آفريدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانيدن است. و در اصطلاح ادبيات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهايي است که افکار و انديشه نويسنده را به صورتي روشن و زيبا بيان کند تا خواننده آنها را به آساني بفهمد و براي او خوشايند باشد. يکي از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. لزوم به کارگيري روش مطلوب در تدريس به اندازه اي است که بعضي از دست اندرکاران علوم تربيتي بهره گيري از روش هاي مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند. تلاش براي تدريس انشا امري ضروري و لازم است. در سر کلاس هاي ما تدريس به همان شيوه هاي سنتي تکرار مطالب گذشته است. و از ديدگاه علوم تربيتي هر کاري که مکانيکي انجام شود کاري آموزشي نيست. زيرا خلاقيت در آن وجود ندارد و تا خلاقيت نباشد مسائل اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، و سياسي حل نمي شود و بايد کاري کنيم که کلاس انشا تبديل به کارگاه نوشتن شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

بيان مساله

گردآوری اطلاعات و شواهد(1)

پیشینه ی تحقیق در مورد درس انشا:

تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (1)

چگونگی انجام کار:

گردآوری شواهد (2)

پیشنهادات

منابع و ماخذ

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم؟

مقدمه :

توصيف وضعيت موجود

مقطع ابتدايي زير بناي مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد و در مقطع ابتدايي نيز پايه اول اساس پايه هاي ديگر مي باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه هاي ديگر راحت تر هستند و بالعكس ؛ در پايه اول دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي ) كليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذكر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. طوري كه بدون يادگيري درس فارسي , يادگيري دروس ديگر تقريباً غير ممكن مي باشد. چندين بار بود كه آموزگار پايه دوم از وضعيت تحصيلي دو دانش آموز ابراز نگراني مي كرد و آنان را در حد دانش آموزان پايه اول هم نمي دانست . از عدم پيشرفت تحصيلي آنان صحبت مي كرد؛ مدير مدرسه با اولياي دانش آموزان ذكر شده , مشاوراتي را بعمل آورد . قرار شد آنان به فرندان خود كمك كنند و همگام با معلم درس ها را تكرار و تمرين كنند. بعد از گذشت يك ماه , متاسفانه پيشرفتي حاصل نشد در جلسه شوراي معلمان وضعيت دانش آموزان ذكر شده مورد بحث قرار گرفت . پيشنهادهايي ارائه گرديد بنده را مامور رسيدگي به اين دانش آموزان نمودند , من هم با بررسي نمرات سال گذشته آنان و مشاوره با والدين و معلم پايه دوم آنان مطالبي را جمع آوري نمودم.

فهرست مطالب:

مقدمه

توصيف وضعيت موجود

گردآوری اطلاعات (شواهد 1)

تجزيه و تحليل اطلاعات

خلاصه يافته هاي اوليه

اصول و مباني املا

املا و انواع آن

روش تدريس املا

نكات برجسته روش آموزش املاي فارسي :

گام اول , انتخاب متن :

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

راههاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعيف

چگونگي اجراي راه جديد

گرد آوري اطلاعات ( شواهد 2 )

نتيجه گيري

فایل اقدام پژوهی چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم؟

شرح مختصر :

موضوع اقدام پژوهی: چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم؟

توصیف وضعیت موجود :

محمد –دانش آموز پايه پنجم-پسر يازده ساله اي كه قدي متوسط داشت با چهر ه اي سبزه و چشماني تيز. سر و وضع او بسيار نامناسب و داراي اختلالات رفتاري و عاطفي بود.به گفته ي خودش در سال 85 به همراه خانواده از روستا به شهر آمده و از اين شهر هم خوشش نمي آمد . رابطه خوبي با دانش آموزان و همسايگان برقرار نكرده بود.سال گذشته با نمرات 10 و 12 قبول شده بود .نه درس مي خواند ، نه اخلاق خوبي داشت. و در خانواده اي آسيب پذير زندگي مي كرد. پدر و مادرش تحت پوشش بهزيستي و در خانه هاي سازماني بهزيستي سكونت دارند.او در يك خانواده پنج نفره ؛شامل پدر ، مادر ، يك برادر بزرگتر و يك برادر كوچكتر زندگي مي كند. پدرش به علت موج انفجار در جبهه هاي جنگ ايران و عراق و همچنين تصادف با اتومبيل جزء بيماري هاي روان تحت پوشش بهزيستي  مي باشد.مادرش ، بي سواد و با كارگري در خانه هاي مردم مخارج زندگي را تامين مي كند.برادر بزرگش در پايه سوم راهنمايي درس مي خواند و به اظهار مادرش وضعيت تحصيليش بد نيست و برادر كوچكش كه در كلاس پيش دبستاني بود مورد رضايت مربي و اولياي مدرسه نمي باشد.

فهرست مطالب:

توصيف وضعيت موجود(تشخيص مسئله)

روش گردآوري اطلاعات و تجزيه تحليل داده ها

شواهد يك

1-مصاحبه 

الف)مصاحبه بامادر محمد

ب)مدير واحد آموزشي

ج)معاون آموزشي

د)معاون پرورشي

ه)مشاهده بنده به عنوان آموزگار وی

2- پرسشنامه

جدول شماره 2:پاسخنامه  بنده به عنوان آموزگار

جدول شماره 3: ليست نمرات محمد در نيمه اول سال تحصيلي

انتخاب راه حلهاي ممكن

انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشي و اجراي راه حل

اهم راهكار هاي ارائه شده به شرح زير مي باشد

نتيجه گيري و شواهد 2

جدول شماره 4:پاسخنامه مديرو معاونان در اسفند ماه

جدول شماره 5:پاسخنامه آموزگار

جدول شماره 6:نمرات محمد در نيمه دوم سال تحصيلي

جدول شماره7:مشخصه آزمون آماري ميانگين نمرات محمد در نيمه دوم سال تحصيلي

مباني نظري پژوهش

دلايل و راههاي درمان پرخاشگري

الف )علت ها

۱.الگوپذيري‌ كودكان‌ از والدين‌

۲. كودكان‌ ناكام‌ پرخاشگر مي‌ شوند

۳. اضطراب‌ و پرخاشگري‌

۴. پرخاشگري، نشانه‌اي‌ از تضادهاي‌ دروني‌

۵. پرخاشگري‌ و افسردگي‌

۶. پرخاشگري؛ بيماري‌ها؛ مصرف‌ دارو

۷. خشونت‌ و مدرسه‌

عواملي‌ كه‌ به‌ خشونت‌ در مدرسه‌ مي ‌انجامند، عبارت اند از

روش هايي براي درمان پرخاشگري کودکان

مسلماً با شناسايي‌ علت‌ رفتار نادرست، مي‌توانيم‌ در رفع‌ آن‌ موفق‌ تر عمل‌ كنيم

بد دهنی کودکان

خلاصه

پيشنهادات

در پايان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم

فایل اقدام پژوهی چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم.

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم.

چکیده

افت تحصیلی از مباحث مورد توجهی میباشد که در سنوات اخیر ذهن دلسوزان نظام تعلیم و تربیت را به خود مشغول نموده و جهت جلوگیری از این پدیده راهکارهای متفاوتی ارائه شده است . راهکارهای عملیاتی و کاربردی که بعضا مثمر ثمر بوده و نتایج مثبتی نیز در بر داشته است . در این مقاله نیز سعی گردیده که با تجمیع آن دسته از راهکارهای آموزشی که زمینه کم رنگ شدن این پدیده مخرب را بدنبال می آورند، به بحث و بررسی پرداخته  و پیشنهاداتی در این باب که فراخور دانش آموزان،باشد، ارائه شود .

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

افت تحصیلی – تعلیم و تربیت -راهکار های آموزشی

مقد مه

بیان مسئله

جمع آوری اطلاعات(شواهد 1 )

اقدام راه حل پیشنهادی

ادبیات تحقیق 

منظور از افت تحصیلی چیست؟

خسارت‌هاي ناشي از افت‌ تحصيلي

عوامل موثر بر افت تحصیلی

برنامه های کوتاه و دراز مدت جهت جلوگیری از افت كاهش افت‌ تحصيلي

دلایل افت تحصیلی از نظر روانشناسان و اندیشمندان

شیوه های مقابله با افت تحصیلی

جمع بندی اطلاعات

موانع و محدودیت ها

اجرای راه حل دوم

علل افت تحصیلی مسلم

نظرات و پیشنهادات

ارزشیابی و بررسی نتایج کار (شواهد2 )

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات (IT) اختلالات يادگيري سمانه (دانش آموز پایه اول ابتدایی) را حل كنم

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات  اختلالات يادگيري سمانه (دانش آموز پایه اول ابتدایی) را حل كنم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات  اختلالات يادگيري سمانه (دانش آموز پایه اول ابتدایی) را حل كنم؟

چكيده

 در اين چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري سمانه را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم. با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد. نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) سمانه را با كمك تدريس مبتني بر IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي سمانه و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق بودن اين طرح مي باشد.

فایل اقدام پژوهی چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کرد

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کرد؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کرد؟

چکیده

در این تحقیق ابتدا به توصیف وضعیت موجود پرداخته ام و اطلاعات وشواهدی را از طریق مشاهده رفتار دانش آموز بیش فعال و مصاحبه با خود دانش آموز و دیگر دانش آموزان،همکاران،مدیرودیگرکارکنان مدرسه و تدارک دیدن یک نمونه پرسشنامه (مخصوص والدین او ) ،را جمع آوری نموده و سپس برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیش فعالی سعی کردم از منابعی چون اینترنت ، کتابخانه ، مشاوران و .. استفاده کنم در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل عوامل مختلف این مشکل پرداختم و با انتخاب راه حلهای  اعتبار بخشیده آنها را به اجرا در آورم ودر پایان هم شاهد بهبود رفتار دانش آموز بیش فعال شدم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

بیان مسئله

تعریف واژگان

بیش فعال

گردآوری اطلاعات (شواهد (1)

یافته های علمی

تعریف بیش فعالی ADHD 

انواع بیش‌فعالی

  1. نوع تکانشی – بیش‌فعالی

  2. نوع ترکیبی

علل بیش فعالی

علائم

عوارض

رژیم غذایی و تاثیر آن بر بیش فعالی دانش آموزان

روشهای گرد آوری اطلاعات

مشاهده

مصاحبه

پیشینه تحقیق

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

خلاصه يافته هاي اوليه 

انتخاب راه حل یا راه حلهای موقتي

اعتبار بخشي به راه حل ها

شیوه های اجرا

شواهد 2

نتیجه گیری و پیشنهادات

ضمائم

پرسش نامه تشخیص و تعیین شدت علایم بیش فعالی

منابع

فایل اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

 چكيده:

 پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس ، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي باشد.و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پايه اول متوسطه است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس فیزیک است كه پس ازبرخورد با اين مسئله به جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هايي به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

فهرست مطالب:

چكيده

کلید واژه

مقدمه

توصیف وضیعت و بیان مساله

تعریف کلید واژه ها

اضطراب چیست؟

نگرانی چیست؟

جمع آوری اطلاعات  شواهد 1

مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس

مصاحبه با دوستان

مصاحبه با دیگر دبیران محمد

مصاحبه با والدین محمد

مصاحبه با خود محمد

مطالعات تحقيقات گذشته

اضطراب فیزیک چيست ؟

اضطراب فیزیک واكنش احساس آگاهانه به يك يا چند مورد زير است 

چگونه اضطراب فیزیک دانش آموزان افزايش مي يابد ؟

تجزيه تحليل و تفسير داده ها

الف) عوامل محيطي

1- فشارهاي والدين

2- شيوه آموزش دبير

3- محتوي كتاب هاي فیزیک

4- تجارب منفي

ب) شيوه هاي اشتباه آموزش فیزیک

1) تأكيد بر سرعت در پاسخ گويي

پ) عوامل فردي

1) كاهش اعتماد به نفس

2) احساس ضعف و كمبود

یافته های علمی

 -شانه های استرس

 -نظریه های روانکاوی

 -نظریه های رفتاری

 -نظریه وجودی

انتخاب راه جديد موقتي

اجراي راه حل و نظارت بر آن

گردآوري اطلاعات (شواهد2)

ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

پیشنهادات

فایل اقدام پژوهی بررسی چالش های  تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: بررسی چالش های  تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه – مخصوص مقطع دبیرستان

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: بررسی چالش های  تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه – مخصوص مقطع دبیرستان

 چکیده

امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION امروزه منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعه شده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در برابر آن دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده و اولیه را زمین گیر خواهد نمود.

در  مقاله اقدام پژوهی ابتدایی موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

1- بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی روند جهانی شدن.

2- چهارمین گزارش یونسکو در زمینه ی ((معلمان و تدریس در جهان در حال تغییر)) در باب ((ناتوانی نظام های آموزش و پرورش)) در جهت افزایش منزلت معلمان.

3- نقش نظام های آموزشی و ویژگی های رهبران فرهنگی در عصر جهانی شدن.

4- ابعاد تربیت انسان در عصر جهانی شدن.

5- تحول در کلاس درس

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

هدف تحقیق

گردآوري اطلاعات (شواهد1)

تجزيه و تحليل اطلاعات

خلاصه يافته هاي اوليه

اصول و مباني تدريس درس رياضي

معيارهاي ارزشيابي

چگونگي اجراي راه جديد

گرد آوري اطلاعات ( شواهد 2 )

راه کار هاو پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

فایل اقدام پژوهی راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی:  راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز  (قابل استفاده برای همه دوره های ابتدایی – راهنمایی و دبیرستان)

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی:  راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز  (قابل استفاده برای همه دوره های ابتدایی – راهنمایی و دبیرستان)

چكيده:

در اوايل سال تحصيلي 92-91(امسال ) در بين دانش آموزان كلاسم  متوجه شدم كه يكي از دانش آموزانم در كلاس درس فعال نيست و اگر از اودرس  پرسيده مي شد شدت ترس و اضطراب در او به حدي بود كه شروع به گريه و زاري مي كرد. تصميم گرفتم كه با مدير مدرسه و ديگر همكاران و خانواده در اين زمينه صحبت كنم و ريشه ي اصلي اين اضطراب را در او پيدا كنم با توجه به اين كه  اين اضطراب يا ريشه در محيط مدرسه داشت يا در محيط خانواده بايد امنيت و آرامش روحي را در محيط هاي مذكور از طريق دادن مسئوليت – تشويق و … فراهم مي كردم. (تنها دانش آموزي در كلاسم  بود كه پارسال هم كلاس اول را خواند ه ومردود شده بود.)بعد از مدتي نتايج روش هاي به كاربرده شده به وضوح در دانش آموز قابل مشاهده بود و وضعيت درسي و روحي او بهتر از گذشته شد.

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعريفي از اضطراب

توصيف وضعيت موجود

طرح و بيان مساله

گرد آوري اطلاعات (شواهد 1)

تجزيه و تحليل داده ها

خلاصه يافته هاي اوليه

چگونگي اجراي راه جديد

گرد آوري اطلاعات (شواهد 2)

منابع 

فایل اقدام پژوهی چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم؟

 

توضیحات

فایل اقدام پژوهی چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم؟

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم؟

چكيده:

بسیاری از دانش آموزان به دلایل گوناگون از جمله شیوه تدریس دبير، تجربه های ناموفق، فشارهای والدین، کم تمرینی و دشواری در یادگیری مفاهیم ریاضی چنان از این درس دچار ترس و اضطراب می شوند و از خود مقاومت نشان می دهند که گاهی ساده ترین اعمال ریاضی را هم نمی توانند انجام دهند. در حالی که امروزه با توجه به تسلط رشته ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه دبيران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ریاضی و ارائه تمرین ها و مثال های گوناگون است و …..

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

بیان مسئله

توصيف وضع موجود

اهمیت موضوع

گرد آوری شواهد یک

گردآوری داده‌ها

گرد آوری داده‌ها جهت ارائه راه­حل‌ها 

راه حل‌های پیشنهادی 

انتخاب راه حل‌ها      

اعتبار بخشی به راه حل‌ها

توصیف وضع مطلوب (شواهد2)

نتيجه گيري

منابع مآخذ

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم؟

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم ابتدایی را بهبود بخشم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم ابتدایی را بهبود بخشم؟

چکیده:

مقطع ابتدايي زير بناي مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد و در مقطع ابتدايي نيز پايه اول اساس پايه هاي ديگر مي باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه هاي ديگر راحت تر هستند و بالعکس ; در پايه اول دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي کليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذکر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. به طوري که ….

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بيان مسأله

 توصيف وضعيت موجود

پیشینه تحقیق

تعريف تبيين واژه هاي كليدي

 اهميت و ضرورت حل مشكل

گردآوري شواهد یک

اقدامات راه حل هاي پيشنهادي

 یافتن راه حل مناسب

 اجرای راه حل های انتخاب شده

ارزیابی نتایج بدست آمده

گرد آوري شواهد دو

ارزيابي نتايج

نکات برجسته روش آموزش املاي فارسي

معيارهاي ارزشيابي

راههاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

نتیجه‌گیری

ارائه پيشنهادات

پيشنهاد به همكاران

پيشنهاد به اوليا

پيشنهاد به مديرمدرسه

اقدام پژوهی مدیر مدرسه

 

 

اقدام پژوهی مدیر مدرسه

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم؟

چكيده:

به دلیل این كه اكثریت جمعیت كشور ما را كودكان و نوجوانان مدرسه رو تشكیل می دهند، ضروری است با ایجاد زمینه های مناسب به امر ارتقای بهداشت روانی و سطح سلامت در مدارس پرداخته شود و شرایطی فراهم شود تا مسئولان مدارس، برنامه ریزان، مشاوران، روان شناسان و سایر دست اندر كاران آموزش و پرورش كشور از طریق آشنایی با موضوعات بهداشت روانی، كودكان و نوجوانان را برای دست یابی به روان سالم یاری دهند.

اینجانب … مدیر …. هستم. پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه مي توان با آموزش مهارت ها و روشهاي زندگي سلامت روحی و رواني دانش آموزان را تقويت نمود. جامعه آماري دانش آموزان مجتمع امام صادق (ع) روستای کوهانی شهرستان نهاوند  بودند. پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين منبع كنترل دروني و بيروني دانش آموزان پرسشنامه منبع كنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين ميزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومي كلدبرگ بود كه ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجراي كلاس مهارت هاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسي نتايج اين پرسشنامه ها به مدت 4 هفته در هر هفته 2 جلسه مجموعاً 8 جلسه در ماه براي دانش آموزان كلاس مهارت هاي زندگي برگزار گرديد و پس از پايان كلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومي كلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتايج حاصل از بررسي هاي پس آزمون و پيش آزمون نشان دهنده تاثير مثبت آموزش مهارت هاي زندگي بر تقويت سلامت روان دانش آموزان بود از نتايج پژوهش مي توان در جهت تقويت سلامت روان دانش آموزان در سنين نوجواني و جواني در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادينه نمود.

فهرست مطالب:

چكيده

 مقدمه

 بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود

 تعريف واژگان

 تعاريف علمي متغيرهاي پژوهش

 تعريف علمي «مهارت هاي زندگي»

تعريف علمي «سلامت روان»

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

 انتخاب راه حل موقتی

اجرای راه حل و نظارت برآن

گرد آوری شواهد دو

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید

تجدید نظر و ارائه گزارش نهایی

بهداشت رواني و اهميت پيشگيري اوليه در مدارس

جمع بندي و نتيجه گيري

 پيشنهادات

پيشنهادات كاربردي

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم بي انظباطي نگين را ساماندهي كنم؟

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم بي انظباطي نگين را ساماندهي كنم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم بي انظباطي نگين را ساماندهي كنم؟

چکیده:

با نام و یاد یگانه ایزد توانا از آنجا که مسأله اخلاق و تربیت از نظر اجتماعی و آموزشی و از دیدگاه دین مبین اسلام بسیار مورد اهمیت می باشد و اینجانب نیز نسبت به این موضوع حساسیت خاص خصوصاً در زمینه ی دانش آموزان داشته ام . پس از آغاز سال تحصيلي و ورود به مدرسه و شركت در شورا ي مدرسه يكي از دانش آموزان را را از نظر نظم و انضباط  ضعیف و کم انگیزه دیدم و برخی کارهای غیر هنجار از جمله تقلب در کلاس، بی انگیزگی در یادگیری و بی حوصلگی در تحمل کلاس و . . . را در مورد او مي شنيدم. ، بر آن شدم تا منشأ این مشکلات را پیدا کنم. و در این راه از راه های متفاوتی استفاده کردم و …..

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت و تبیین مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق    

اهداف پژوهش

اهداف جزئی

پیشینه اقدام پزوهی 

گرد آوري اطلاعات (شواهد- ا)

تجزيه و تحليل و تفسيرداده ها

عامل فقر خانواده

عوامل تبعیض والدین

عوامل مدرسه ای

انتخاب راه جدید به صورت موقّت

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

فعال کردن دانش آموزدر مدرسه یا مسئولیت دادن به وی                      

تماس با والدین

آموزش درمانی

گرد آوري اطلاعات (شواهد 2)

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار

مدیریت رفتار با دانش آموز

معلمان کارآمد

اصول مدیریت رفتار با دانش آموز

منابع و مآخذ

فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازم؟

 

 

 

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازم؟

شرح مختصر:

موضوع اقدام پژوهی: چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازم؟

چكيده:

بسیاری از دانش آموزانی که در مقایسه با هم کلاسی هایشان، در کلاس غیرفعال اند، از نظر آموزشی و اجتماعی از رفتار مناسبی برخوردارند، اما نسبت به دیگر دانش آموزان آرام تر بوده ، از انجام کار با دیگران سرباز می زنند. دانش آموزانی که عموما به عنوان بچه های كمرو (فاقد اعتماد به نفس و نگران از نظر اجتماعی ) یا گوشه گیر (کسانی که حاضر جواب نیستند، تمایلی به برقراری ارتباط ندارند و خیالباف اند) شناخته می شوند. همان طور که می دانیم هر جا که انتظارات اجتماعی جدید و مبهم باشند، درجاتی از خجالت کشیدن ، طبیعی است اما خجالتی بودن وقتی تبدیل به یک مشکل می شود که صرفاً وابسته به موقعیت نبوده، بلکه اختیاری باشد، تا جایی که ….

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

بیان

مسئله

توصیف وضع موجود

اهداف تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

سؤالات تحقيق

فرضيه های تحقيق

تعاريف عملياتی

پيشينه تحقيق

گرد آوري شواهد 1

تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات جمع آوری شده

راه حل های پیشنهادی

راه حل های موقت و اجرای آن

گرد آوری اطلاعات (شواهد 2)

مشخصه های رفتاری دانش آموزان کمرو و گوشه گیر

نشانه های دیگر

سبب شناسی مشکل

راهکارهایی برای دبیران

نتایج بدست آمده

پیشنهادات کاربردی

پیشنهاد به محققین بعدی

21 Jan 2018