ثبت شرکت چگونه است؟ مدارک، زمان و هزینه ثبت شرکت

انواع شرکت های قابل ثبت در ایران

دلایل زیادی برای ثبت شرکت در ایران وجود دارد که شما بایستی فعالیت قانونی در هر صنفی که باشید شرکت یا موسسه خود را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانید . از این روه تیم حقوقی ما کلیه خدمات ثبت شرکت و ثبت برند را در کوتاهتریت زمان انجام میگیرد .

ثبت شرکت

در ایران چند نوع شرکت وجود دارد؟

در ایران طبق ماده 20 قانون تجارت 7 نوع شرکت به شرح ذیل وجود دارد

1- شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنی

4- شرکت مختلط غیر سهامی

5- شرکت مختلط سهامی

6- شرکت نسبی

7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مراحل، اطلاعات و مدارک مورد نیاز آن

ثبت شرکت به چه معناست؟

هنگامی که دو یا چند نفر با یکدیگر به توافق می رسند که سرمایه، تخصص، کار، انرژی، روابط، وقت، فکر، نیرو، سود و زیان و مسئولیت های خود را با هم تجمیع نمایند

ساختار وقالب قانونی

و در ساختار و قالبی قانونی مطابق با یکی از شرکت ها مندرج در قانون تجارت به فعالیت بپردازند، برای آنکه بتوانند به نحو احسن از حمایت های قانونی برخوردار شوند و کاملا مطمئن و با حداقل ریسک ممکن به فعالیت و تجارت مشغول باشند،

دلایل ثبت در ایران

می بایست شرکت خود را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسانند و پس از آن نیز ثبت شرکت خود را اعلان عمومی نمایند

روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار

که برای این منظور نیز قانون انتشار کلیه اطلاعات مربوط به ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت را پیش بینی و تکلیف نموده است. به کلیه مراحل گفته شده در فوق به اختصار و در اصطلاح ثبت شرکت گفته می شود.

مدارک، زمان و هزینه ثبت شرکت

 

برای ثبت شرکت کدام یک از شرکت ها مناسب تر است

از میان 7 شرکت پیش گفته، انتخاب نوع شرکت مناسب برای ثبت شرکت تا حدود زیادی بستگی به شرایط، امکانات، علاقه مندی اعضاء، تعداد نفرات شرکاء و سهامداران، اهداف و برنامه های شرکت، محدود یا غیر محدود بودن مدت مدیریت اعضاء هیئت مدیره، وجود یا عدم وجود بازرس برای شرکت، میزان تکالیف و مسئولیت اعضاء شرکت و غیره دارد.

ثبت شرکت ارزان

مطمئن ترین راه برای انتخاب موسسه برای کار های حقوقی

اما قابل ذکر است مطابق با آمار موجود، بیشترین تعداد ثبت شرکت ها در ایران به ثبت شرکت با مسئولیت محدود اختصاص دارد و پس از آن ثبت شرکت سهامی خاص در رتبه بعدی بیشترین تعداد ثبت شرکت در ایران قرار دارد و با شرکت های تعاونی، تضامنی و سهامی عام در رتبه های بعدی قرار دارند ولی از میان 7 شرکت مندرج در قانون تجارت، از شرکت های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی استقبالی نشده است.

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که نیاز به حضور حداقل 2 شریک دارد.

2- شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تامین شده باشد و همچنین چنانچه شرکت دارای سرمایه غیر نقدی باشد، کل سهم الشرکه غیر نقدی شرکاء نیز قیمت گذاری و تسلیم شده باشد.

3- در اسم شرکت با مسئولیت محدود حتما باید عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود، در غیر اینصورت این شرکت مطابق با ماده 95 قانون تجارت، در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

نکات مهم برای انتخاب نام شرکت

همچنین در نام شرکت نباید اسم هیچیک از شرکاء وجود داشته باشد، در غیر اینصورت شریکی که نام وی در اسم شرکت وجود دارد، در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود.

4- سرمایه این شرکت به صورت اظهاری است و لزومی به افتتاح حساب بانکی و واریز درصد خاصی از سرمایه شرکت به حساب بانکی ندارد.

5- مدت مدیریت شرکت کاملا بستگی به انتخاب هیئت مدیره و شرکاء دارد که می تواند بصورت محدود و یا غیر محدود باشد.

چرا باید شرکت خود را به ثبت برسانیم

6- در شرکت با مسئولیت الزامی به حضور بازرس وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد که در این صورت مطابق با ماده 109 قانون تجارت حضور هیئت نظار (حداقل 2 ناظر که همان نقش بازرس را ایفاء می نمایند) الزامی است.

7- شرکت با مسئولیت محدود تنها شرکتی است که در آن نقل و انتقال سهم الشرکه باید بوسیله تنظیم و امضاء سند رسمی صورت بپذیرد.

8- در شرکت با مسئولیت محدود هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت می توانند خارج از شرکاء انتخاب شوند و هیچگونه سهمی در شرکت نداشته باشند و در واقع فقط به امور مدیریت و اداره شرکت بپردازند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها به شرح ذیل است:

1- دو برگ تکمیل و امضاء شده از تقاضانامه شرکت.

2- دو برگ تکمیل و امضاء شده از شرکتنامه شرکت.

 دو نسخه تکمیل و امضاء شده از اساسنامه شرکت.

4- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.

6- دو نسخه تکمیل و امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.

 اصل وکالتنامه وکیل دادگستری

(اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید).

8- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص می بایست حداقل 5 نفر حضور داشته باشند که 3 نفر از این 5 نفر به عنوان سهامدار شرکت و 2 نفر نیز به عنوان بازرس (1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل) می باشند.

شرکت سهامی خاص چه زمانی تشکیل می شود

 شرکت سهامی خاص زمانی تشکیل شده محسوب می شود که مطابق با ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی موسسین شرکت تشکیل جلسه داده باشد و پس از مشورت درباره مواد اساسنامه شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب نموده باشد و همچنین مدیران و بازرسان بصورت کتبی قبول سمت نموده باشند، از همین تاریخ است که شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

 در اسم شرکت سهامی خاص باید حتما عبارت (سهامی خاص) بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد

بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود که همان گونه که در بالا اشاره نمودیم سرمایه آن به صورت اظهاری است، برای ثبت شرکت سهامی خاص افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس و واریز حداقل 35% از مبلغ سرمایه نقدی شرکت در حساب فوق الذکر الزامی است و می بایست گواهی بانک مربوطه مبنی بر افتتاح حساب بانکی و واریز مبلغ مورد نیاز از سرمایه شرکت در حساب مذکور به همراه مدارک دیگر که در ادامه ذکر خواهیم نمود به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص

 مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص ، بصورت محدود و حداکثر زمان آن 2 سال است که البته با تصمیم سهامداران و با تصویب مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مدیران شرکت می توانند برای دوره های حداکثر 2 ساله متوالی به مدیریت خود در شرکت ادامه دهند، اما نمی توان مدت مدیریت را برای مدت نامحدود یا برای مدتی بیش از 2 سال در نظر گرفت.

نکته مهم برای محدودیت:

تنها استثنایی که در مورد محدودیت مدت زمان مدیریت در شرکت سهامی خاص وجود دارد، در شرایطی است که شخص مدیرعامل شرکت عضو هیئت مدیره نباشد که در اینصورت برای چنین مدیرعاملی محدودیت زمانی برای مدت مدیریت وجود ندارد و می تواند بیش از 2 سال نیز باشد.

6- در شرکت سهامی خاص حضور حداقل 2 نفر بازرس که یک نفر از ایشان بازرس اصلی است و نفر دوم بازرس علی البدل است، الزامی است.

نقل و انتقال

7- در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام با موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد و نیازی به تنظیم سند رسمی وجود ندارد اما این توضیح بسیار مهم لازم به ذکر است که چنانچه تصمیم به نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص دارید، برای جلوگیری از مشکلات حقوقی بعدی حتما نقل و انتقال سهام را در دفتر سهام شرکت ذکر نمایید.

نحوه انتخاب اعضا هیئت مدیره

8- در شرکت سهامی خاص تمامی اعضاء هیئت مدیره باید حتما از سهامداران شرکت انتخاب گردند و در این شرکت انتخاب هیئت مدیره خارج از شرکاء و سهامداران امکان پذیر نیست.

نکته مهم برای مدیریت:

تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آن است که در این شرکت تنها شخص مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره نباشد می تواند خارج از سهامداران یا در اصطلاح خارج از شرکت انتخاب گردد.

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ابتدایی بر اساس طرح تدبیر

16 Oct 2018

برنامه سالانه مدارس ابتدایی جهت خرید و دانلود نمونه برنامه عملیاتی مدارس ابتدایی یا متوسطه اول بر اساس برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر می توانید با کلیلک بر روی گزینه مورد نظر تمامی این فرم ها و مستندات قالب ارائه در پکیج برنامه سالانه و تقویم اجرایی 97-98 مدارس ابتدایی و [...]


سوالات دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

14 Oct 2018

دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه كد دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه 91700174 مدت دوره ۱۰ ساعت ویژه : تمامی مدیران و معاونین مدرسه نحوه ثبت نام 1- ثبت نام از 18 مهر ماه تا 23 مهر ماه و در سامانه LTMS [...]


انشا ویژه موضوع پرسش مهر 97

14 Oct 2018

هم اکنون 3 مقاله در سطح دانش آموزان ابتدایی - دانش آموزان متوسطه اول و دانش آموزان متوسطه دوم را آماده کرده و برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم بزودی مقالات بیشتری در این زمینه منتشر خواهیم کرد. هر گونه کپی برداری وفروش مقاله های زیر به غیر به علت عدم رضایت [...]


وکیل تهران

28 Sep 2018

وکیل تهران


icdl نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه

12 Sep 2018

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه دوره ضمن خدمت مهارت های هقتگانه به مدت 130 ساعت آموزشی و به صورت الکترونیکی از مقدماتی تا پیشرفته و کاملا کاربردی با شهریه دولتی 7000 ریال برگزار می گردد . ویژه همکاران مدارس غیر دولتی دوره ضن خدمت مهارتهای هفتگانه کاملا به صورت اختیاری بوده و و [...]


طرح جابر : دانلود بهترین موضوعات طرح جابر ابن حیان برای جشنواره

6 Sep 2018

معرفی طرح جابر بن حیان دانلود طرح جابر از برین طرحهای آموزش و پرورش در زمینه کشف استعداد های برتر در زمینه نوآوری و فناوری می باشد که همه ساله میلیونها دانش آموز در این جشنواره شروع به رقابت می نمایند مهمترین اهداف در ارائه طرح جابر 1-  تعییم موضوع و هدف :  براساس علاقه [...]


وکیل مهاجرت در تهران

22 Aug 2018

وکیل مهاجرت وکیل مهاجرت در تهران وکیل مهاجرت در تهرانوکیل مهاجرت در تهرانوکیل مهاجرت در تهرانوکیل مهاجرت در تهرانوکیل مهاجرت در تهرانر


پاسخ به پرسش مهر شماره 19 رئیس جمهور سالتحصیلی 97

7 Aug 2018

پرسش مهر پرسش مهر را اگر بخواهیم برای شما ترسیم نمائیم و از اهمیت و نکات  بارز پرسش مهر 19 رئیس جمهور بیان کنیم در یک کلم می توان گفت پرسش مهر سال 97 زمینه ساز رشد و پرورش فرزندانمان در راستای تحقق سازی آرمانهای ایران عزیزمان است . این پرسش که همواره از سوی [...]


اخذ کارت بازرگانی

28 Jul 2018

اخذ کارت بازرگانی


سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

10 Jun 2018

دوره ضمن خدمت مراقبت جسمانی، عاطفی و روانشناختی دانش‌آموزان این دوره به مدت ۲۴ ساعت و با کد 99506257 به صورت الکترونیکی برای تمام فرهنگیان حوزه آموزشی و در یک مرحله اجرا خواهد شد؛ ثبت نام در این دوره از 15 تا 25 مهر ماه از طریق سامانه LTMS انجام می‌شود.Ltms.medu.irوی با بیان اینکه شروع [...]


بق

7 Jun 2018

طرح جابر طرح کرامت پرسش مهر 97 پرسش مهر پرسش مهر 19 درس پژوهی اقدام پژوهی روایت پژوهی کاشت مو تشریفات مجالس سئو سایت گزارش تخصصی آموزگار استثنایی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی گزارش تخصصی آموزگار چند پایه ابتدایی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی گزارش [...]


وکیل شرکت

24 May 2018

وکیل شرکتوکیل شرکتوکیل شرکت


وکیل حقوقی

28 Apr 2018

یبل


طلاق توافقی چگونه است؟| مدارک، زمان و هزینه طلاق توافقی

16 Feb 2018

طلاق توافقی به چه معناست؟ طلاق توافقی یکی از راه های رایج طلاق در ایران است و به این معناست که زن و مرد پس از مدتی از نکاح دائم به این نتیجه می رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و همانطور که از نام این نوع طلاق پیداست، بصورت توافقی، مشترک [...]


gdfg

21 Jan 2018

طرح کرامت   طرح کرامت پایه اول ابتدائی   طرح کرامت پایه دوم ابتدائی   طرح کرامت پایه سوم ابتدائی طرح کرامت پایه چهارم ابتدائی طرح کرامت چند پایه ای طرح کرامت پایه پنجم ابتدائی


وکیل مهریه : هزینه وکیل برای اجرای مهریه و گرفتن مهریه

31 Dec 2017

از یک وکیل مهریه کمک بگیرید وکیل مهریه می‌تواند با توجه به اینکه قوانین و راهکارهای آن را به‌خوبی می‌داند و نسبت به آن اشراف دارد در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام کند وکالت مهریه چگونه انجام می‌شود، قوانین مهریه چیست، مهریه زن بر چه [...]


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک لازم برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به شرح ذیل است:

1- دو برگ تکمیل و امضاء شده از اظهارنامه شرکت.

2- دو نسخه تکمیل و امضاء شده از اساسنامه شرکت.

3- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت.

4- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.

5- دو نسخه تکمیل و امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و جلسه هیئت مدیره.

6- ارائه گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و واریز حداقل 35% از سرمایه شرکت در حساب مذکور.

6- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید).

7- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

آموزش زبان آلمانی

طرح درس سالانه دوم ابتدایی