طرح درس روزانه و سالانه پایه چهارم ابتدایی 401-1400 تمامی دروس

دانلود طرح درس روزانه پایه چهارم ابتدایی به صورت طرح درس روزانه مجازی و به صورت طرح درس هفتگی پایه چهارم و ماهانه طرح درس روزانه چهارم ابتدایی برای تمامی شما عزیزان در قالب یک پک کامل تمامی دروس پایه چهارم ابتدایی تهیه گردیده است . که با پرداخت هزینه فقط بیست و پنج هزار تومان می توانید پک کامل تمامی دروس طرح درس روزانه مجازی پایه چهارم ابتدایی و ماهانه و هفتگی پایه چهارم ابتدایی را دانلود نمایید . امیدواریم بتوانیم رضایت شما عزیزان را جلب نماییم

مشخصات کلی ارائه دهنده طرح درس روزانه پایه چهارم

نام و نام خانوادگی طرح درس روزانه پایه چهارم ابتدایی :

مدرک در رشتة تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی

الگو و روش تدریس طرح درس روزانه و سالانه چهارم ابتدایی 98-99 : کارایی تیم

کتاب : تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم

موضوع و درس : درس تاریخ – پیامبران الهی

تعداد دانش آموزان : 24 نفر

تاریخ اجرا : 98-99

زمان اجرا : 45 دقیقه

ایجاد آمادگی :

 شروع درس با نام خدا – سلام و احوالپرسی – حضور وغیاب طبق روال کار – پرسش از علت غایبین در صورت وجود غیبت در روز قبل – بورس محیط فیزیکی کلاس – بررسی وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان – با توجه به درس قبلی مطرح کردن چند سئوال از دانش آموزان و پاسخ از طرف آنها – بررسی و رفع اشکالات درس قبلی – آمادگی برای شروع درس جدید .

دانلود طرح درس روزانه و سالانه پایه چهارم ابتدایی 401-1400

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

جهت دانلود پکیج کامل تمامی دروس به سایت دبیران آنلاین مراجعه نمائید .

دانلود طرح درس روزانه تمامی دروس پایه چهارم ابتدایی

هدف کلی :

آشنایی دانش آموزان با پیامبران الهی

هدفهای رفتاری غبارتند از :

الف ) اهداف دانشی :

1-    لقب فرمانروایان مصر و خصوصیات آنها را بیان کنند .

2-    شخصیت پادشاهنمرود را توصیف کنند .

3-    3دشمنان و طرفداران حضرت نوح را بیان کنند .

4-    وظایف پیامبران الهی را توضیح دهند .

ب) اهداف مهارتی :

1-     داستانهای حضرت ابراهیم ، موسی ، نوح را خلاصه نویسی کنند .

2-     از معجزات پیامبران الهی گزارش تهیه کنند .

3-     با توجه به اهداف داستانها ایفای نقش می کنند .

ج ) اهداف نگرشی :

1-    دانش آموزان به یاد گرفتن محلّ تولد پیامبران الهی علاقمند می شوند .

2-    به مأموریت و رسالت پیامبران الهی کنجکاو می شوند .

3-    به سرانجام و سرنوشت ستم کاران و ظالمان علاقمند می شوند .

4-    به کسانی که خانة کعبه را تجدید بنا کرده اند علاقه نشان می دهند .

ارائة مطلب در دقیق و جدول بندی شده در فایل :

گام اول : تشکیل تیم ها ( گروه بندی دانش آموزان )

در ابتدا دانش آموزان خود را به تیم های ناهمگن با توجه به شناختی که از سطح علمی و یادگیری فراگیران خود داریم گروه بندی می کنیم . تعداد افراد تیم ها به تعداد دانش آموزان کلاس بستگی دارد و بهتر است تعداد افراد تیم ها از 6 نفر بیشتر نباشد .

دانش آموزان کلاسم که 24 نفر هستند را به 4 گروه 6 نفره تقسیم بندی می کنیم .

گام دوم : آمادگی فردی فراگیران ؛ (روخوانی متن به صورت فردی )

از دانش آموزان می خواهیم که از کتاب تاریخ چهارم – موضوع پیامبران الهی را از صفحة 81  الی 84 را به عنوان فعالیت به دقت مطالعه کنند .

گام سوم : پاسخگویی به سئوالات به صورت انفرادی

برای هر یک از دانش آموزان برگ سئوالات چهار گزینه ای که دارای 5 سئوال است و قبلاً تهیه و تنظیم نموده ایم را تحویل می دهیم و از آنها می خواهیم که به سئوالات به صورت فردی پاسخ دهند و دقت نمایند که در هر سئوال فقط یک گزینه صحیح می باشد و به هر گزینه ی صحیح 4 نمره ی مثبت و به هر گزینه ی غلط (1-) یک نمرة منفی تعلق می گیرد و در ضمن توضیح می دهیم که در صورت لزوم به صورت انفرادی می توانند در این مرحله به متن کتاب نیز مراجعه نمایند پس از اتمام مدت پاسخگویی انفرادی از فراگیران می خواهیم که پاسخ نامه های انفرادی را موقتاً کنار بگذارند .

گام چهارم : کار تیمی (پاسخگویی به سئوالات به صورت گروهی )

در این مرحله نیز برگ سئوالات چهار گزینه ای ( از همان سئوالاتی که در مرحلة انفرای استفاده شده است ) را به هر یک از تیم ها تحویل می دهیم و توضیح می دهیم که در این مرحله مراجعه به متن کتاب و منبع مجاز نیست و می توانند با یکدیگر تبادل نظر کرده و سپس از توافق اعضا و قانع کردن یکدیگر به سئوالات پاسخ دهند .

گام پنجم : خواند پاسخ سئوالات توسط معلم :

پاسخ سئوالات را برای دانش آموزان می خوانیم و یا اینکه کلید سئوالات را به صورت آماده در بین آنها تقسیم می کنیم .

گام ششم : نمره گذاری پاسخ های فردی و تیمی ( اصلاح اوراق فردی و تیمی )

از دانش آموزانم می خواهم که ابتدا پاسخ های فردی خود را نمره گذاری کرده و سپس پاسخ نامه های تیمی خود را به صورت گروهی نمره گذاری نمایند .

گام هفتم : بدست آوردن میانگین نمرات اعضای گروه ها

از دانش آموزانم می خواهم که نمرات اعضای تیم خود را جمع کرده و به تعداد نظرات گروهها تقسیم کنند و میانگین آن را بدست آورند البته کسانی که به این کار وادار هستند و سرعت عمل دارند این وظیفه به آنها محوّل می شود .

گام هشتم : نمرة کارایی تیم ( بدست آوردن تفاضل نمرة تیم و میانگین هر گروه )

از سر گروه تیم ها می خواهیم که نمرة میانگین را از نمره تیم کم کنند تا نمره کارایی تیم بدست آید و اگر با اعشار رو به رو شدند خودم به کمک آنها می روم .

گام نهم : تفسیر نمرات (ارزیابی )

در این مرحله هر گروه بیشترین نمره را کسب کند بعنوان گروه برنده شناخته می شود .

ارزشیابی پایانی :

از گروه هایی که برنده شده اند می خواهیم که در جلو تخته سیاه تشریف آورده و درس را به دانش آموزان توضیح دهند .

تعیین تکلیف در طرح درس روزانه و سالانه پایه چهارم ابتدایی 400:

1-    گروهی : خلاصه نویسی داستانهای حضرت ابراهیم (ع) و حضرت نوح (ع) و حضرت موسی (ع)

2-    فردی : تهیة گزارش از معجزات پیامبران الهی

3-    یادگیری از طریق همیاری – ترجمه و تألیف : خیریه بگیم حائری زاده – سودابه قاسم خان – لیلی محمد حسین .

4-    یادگیری مبتنی بر تفاوتهای فردی – ترجمه : حیدر تورانی – دکتر مجید نعمتی

تذکر : در حین اجرای گام ها توسط دانش آموزان ؛ معلم جدول تیمی را در تخته سیاه رسم می کند و گام های هفتم تا نهم را در جدول پیاده می کند .

بنام خدا طرح درس روزانه مجازی چهارم ابتدایی:

دانش آموزان عزیز در سئوالات زیر پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید و توجه نمایید که به جواب درست 4 نمرة مثبت و به جواب غلی (1-) یک نمرة منفی و به سئوال بدون جواب نمرة صفر در نظر گرفته شود .

1-به فرمانروایان مصر ..... می گفتند .

الف) پادشاه¨

ب) فرعون¨

ج) پیامبر¨

د) فرمانروا¨

2-به فرمان خداوند کدام یک از پیامبران عصایش را به آب دریا زد و دریا شکافته شد .

الف) حضرت نوح (ع)¨

ب)

حضرت عیسی (ع)¨

ج) حضرت موسی (ع)¨

د) حضرت ابراهیم (ع)¨

3-خداوند برای هدایت مردم و نجات دادن آنها از ظلم و ستم چه کسانی را فرستاد ؟

الف ) فرمانروایان¨

ب) امامان ¨

ج) پیامبران ¨

د) پادشاهان ¨

4-پادشاه بابل چه کسی بود ؟

الف)حضرت ابراهیم ¨

ب)نمرود ¨

ج)فرعون ¨

د)حضرت نوح¨

5-حضرت نوح (ع) در کجا زندگی می کرد ؟

الف )بابل¨

ب)مصر¨

ج)عراق¨

د)بین النهارین¨

 

« کلید سئوالات »

 

سئوال 1

ب

 

سئوال 3

ج

 

سئوال 5

د

سئوال 2

ج

 

سئوال 4

ب

 

 

 

 

نمونة جدول تیمی در طرح درس کارایی تیم

              گروه

اعضای تیم

لاله

نسترن

یاسمن

نرگس

1

8

9

10

3

2

10

7

7

4

3

2

5

9

10

4

5

8

9

5

5

6

4

4

11

6

5

2

3

8

میانگین

6

8/5

7

1/5

نمرة تیم

9

8

10

7

تفاضل نمرة تیم و میانگین

3=6-9

2/3=8/5-8

3=7-10

9/1=1/5-7

برندة اول : گروه نسترن

برندة دوم : گروه لاله و یاسمن

برندة سوم : گروه نرگس که باید در گروه بر تلاش و فعالیت خود اضافه نماید و همکاری کند .

مشخصات كلي طرح درس روزانه و سالانه پایه چهارم آموزش از طريق بازي

نام و نام خانوادگي :‌ام كلثوم قادري

كتاب :‌رياضيات

كلاس : چهارم ابتدايي

دبستان : شهيد باهر

محل خدمت :‌ناحيه 2 تبريز

تعداد دانش آموزان :‌24 نفر

مدت اجرا :‌45 دقيقه

سابقه تدريس :‌20 سال

تاريخ اجراء‌:98-99

موضوع : ‌فاصله يك نقطه از يك خط

 

اهداف كلي

فاصله يك نقطه از يك خط ، طول پارله خطي است كه از آن نقطه بر خط عمود باشد.

اهداف جزئي :‌الف ) اهداف نگرشي                 ب ) اهداف مهارتي      ج ) اهداف دانشي

الف ) اهداف نگرشي عبارتند از :‌

1- دانش آوز بتواند فاصله هر نقطه از خارج خط را پيدا كند.

2- دانش آموز پي ببرد كه كوتاهترين فاصله نقطه از خط همان خط عمودي است كه از يك نقطه خارج خط بر آن عمود شده است .

3- تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان

4- ايجاد حس ابتكار در دانش آموزان براي يادگيري .

5- اظهار علاقه به همكاري در گروه

6- تشخيص كوتاهترين خطوط از بين خطهاي رسم شده

ب ) اهداف مهارتي عبارتند از :‌

1- بتواند از هر جهت فاصله نقطه از خارج را اندازه گيري كند.

2- تنها خط عمود رسم شده از يك نقطه خارج خط را بعنوان كوتاهترين فاصله نقطه از خط بداند

ج ) اهداف دانش عبارتند از طرح درس روزانه پایه چهارم ابتدایی :

1- آنچه براي يافتن كوتاهترين نقطه از خارج خط لازم است .

الگو و روش تدريس :‌گروهي و مشاركتي – پرسش و پاسخ – ياددهي و يادگيري – بازي

بازي آموزشي انتخاب شده :‌چه كسي زودتر به توپ مي رسد.

وسايل آموزشي :‌دانش آموزان – خطكش – گچ – تخته سياه – پاك كن – كتاب رياضيات – كارت تشويق

ارزشيابي آغازين ( 5 دقيقه ) :‌سلام و احوالپرسي – حضور و غياب – بررسي محيط فيزيكي كلاس – پرسش از درس قبلي – رفع اشكالات درس قبلي – آمادگي براي شروع درس جديد و ...

ايجاد انگيزه ( 2 دقيقه ) معلم در حال اندازه گيري با گام هاي خود با صداي بلند وارد كلاس مي شود.

مراحل تدريس

1- مجسم ( بازي )       2- نيمه مجسم            3 – مجرد

ارائه درس ( 20 دقيقه ) :‌دانش آموزان را در يك طرف كلاس جمع مي كنيم و سپس آنها را در گروه هاي 6 يا 7 نفره گروه بندي مي كنيم سپس يك توپ را در سمت راست كنار ديوار و توپ را در سمت چپ با فاصله اي معين قرار مي دهيم . با كچ يك خط راست در وسط كلاس بطور مساوي رسم مي كنيم و جايگاه دانش آموزان را مشخص مي كنيم . دو گروه از دانش آموزان را در جايگاه مورد نظر مستقر مي كنيم و تا توپ فاصله را رسم مي كنيم بعد به دانش آموزان اعلام مي كنيم كه با استفاده از گچ هايي كه داخل قوطي و كنارشان است خطهاي رسم شده را تا توپ اندازه گيري كنند هر كس زودتر به توپ رسيد و از گچ كمتري براي شمارش استفاده كرد برنده مي شود. ( مسلماً دانش آموزاني كه روبروي خط عمود بر خط راست از نقطه ايستاده زودتر به هدف خواهد رسيد) برنده ها را تشويق مي كنيم .

بدون اينكه صحبتي يا توضيحي بدهيم سپس از گروههاي بعدي دعوت مي كنيم كه به محل بازي بيايند و بازي را مثل گروه قبلي انجام دهند سپس براي نفرات اول كارت تشويق مي دهيم و آنها را تشويق مي كنيم در مرحله آخر مسابقه را براي منتخبين اجرا مي كنيم كه يك نفر برنده شود و از دانش آموزان سوال مي كنيم پس چطور شد كه الان يك نفر برنده شد در اينجا پي خواهند برد كه برنده فاصله اش از خط كوتاهترين بوده و عمود بوده است . پس از دانش آموزان مي خواهيم . كه در صندليهايشان بنشيند و به تخته سياه نگاه كنند و به توضيحات معلم گوش فرا دهند . معلم نام درس را در تخته مي نويسد . شكلي را رسم مي كند و درس را با استفاده از خط كش و اندازه گيري خطوط و ثبت آن در تخته توضيح مي دهد و دانش آموزان پي مي برند كه كوتاهترين فاصله همان خط عمودي است كه بر خط وارد شده است . و اگر از هر جهت اندازه گيري كنيم باز كوتاهترين همان خط عمود خواهد بود.

جمع بندي ( 3 دقيقه ) :‌نوشتن خلاصه طرح درس روزانه چهارم ابتدایی در تخته سياه

ارزشيابي پاياني ( 10 دقيقه ) :‌ 1 به دانش آموزان مي گوييم در دفترشان يك خط رسم كنند و يك نقطه در بيرون خط بگذارند و از آن نقطه خطهايي بر خط راست وارد كنيد سپس آنها را اندازه بگيريد و كوتاهترين فاصله را پيدا كنند و بنويسند.

2- پاسخ به سوالات ارائه شده در صورت بروز اشكال از طرف دانش

تعيين تكاليف ( 5 دقيقه ) :‌الف ) گروهي :‌مشورت در گروه و نوشتن مفهمو درس در يك كاغذ

ب ) انفرادي :‌نوشتن تمرينات كتاب در دفتر تمرين در منزل

منابع :

۱- روش تدریس ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی

۲- روانشناسی بازی

1 Jul 2019